Bijeenkomst over ontwikkelingen in wandel- en fietsroutes

Voorpagina » Toerisme » Bijeenkomst over ontwikkelingen in wandel- en fietsroutes

Op dinsdag 2 juli 2019 organiseren de Stichting M.O.Z.L. en de gemeente Valkenburg aan de Geul een inloopmiddag over de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes, met speciale aandacht voor de routes in onze gemeente. Inwoners die interesse hebben voor deze ontwikkeling kunnen tussen 17 en 19:30 uur in het gemeentehuis de bijeenkomst bijwonen. U ontvangt een toelichting op de conceptplannen. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Nieuwe plannen gepresenteerd
Met de realisatie van nieuwe wandel- en fietspaden in deze gemeente en de komst van nieuwe bedrijven, zijn de recreatiestromen in de gemeente veranderd. Bovendien zijn de bestaande mountainbikeroutes verouderd en sluiten zij niet meer aan op de behoefte van mountainbikers. Dit werkt ‘wild fietsen’ in de hand. Dat wil men voorkomen. De bestaande routes worden verbeterd en aangepast. In overleg met natuur-, wandel- en wielerverenigingen zijn hiervoor concept plannen opgesteld. Deze plannen worden tijdens deze informatiebijeenkomst toegelicht.
 De Stichting M.O.Z.L.
Mountainbikers hebben zich verenigd in de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (M.O.Z.L.). Een groep van vrijwilligers en verenigingen die samen met organisaties als het Huis voor de Sport Limburg, Cycling Limburg, NTFU, Routepunt Zuid-Limburg (VVV) en ambassadeurs proberen het mountainbiken op een goede manier een moderne plek te geven in het recreatieve landschap van Zuid-Limburg en de Euregio. Dit doen zij in nauwe samenwerking en samenspraak met andere belangenverenigingen en natuurbeheerders.
MOZL stelt zich ten doel om Limburg weer op de kaart te zetten qua mountainbike infrastructuur, in samenwerking met alle betrokken partijen. Synergie in economie, ecologie, sport en recreatie met grensoverschrijdende ambitie.
Werken aan de toekomst
MOZL richt zich daarbij op de volgende punten:
– Het vormen van een aanspreekpunt en gesprekspartner voor mountainbike gerelateerde vraagstukken, problematieken en kansen in Zuid-Limburg en de Euregio.
– Het delen van opgedane kennis met alle betrokken partijen.
– Versterken van de sport- en natuurbeleving onder mountainbikers door routes in Zuid-Limburg te upgraden, zodat een win-win situatie ontstaat voor alle betrokken partijen.
– Vermindering wildrijden.
– Meer mountainbikers naar onze regio halen.
– Betere recreatieve mogelijkheden voor betrokken partijen.
– Grotere verspreiding van kwalitatief hoogwaardige routes.
Meer informatie over MOZL kunt u vinden op www.mozl.nl

← Vorig bericht

Zomerconcert harmonie St. Rosa Sibbe IJzeren

TV Gids programma's TV Valkenburg vanaf 30 juni

Volgend bericht →