Binnenkort evaluatie lokale woonvisie in gemeenteraad

Voorpagina » Nieuws » Binnenkort evaluatie lokale woonvisie in gemeenteraad
Heeft Thomas Brune (CDA) voor zijn  beurt gevraagd? Dat is af te leiden uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op de brief waarin het CDA-raadslid juridische instrumenten aanreikt die het mogelijk maken woonruimte te creëren in leegstaande gebouwen, zoals kantoren, winkels, hotels maar ook leegstaande woningen. Thomas Brune vraagt het college of wordt overwogen deze instrumenten in Valkenburg aan de Geul in te zetten. Omdat het een interessante mogelijkheid is bij de aanpak van leegstand en het creëren van nieuwe woningen.
Leegstandsverordening
De door Thomas Brune aangereikte juridische instrumenten zijn door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkeld en uitgewerkt in een model leegstandsverordening. Gemeenten hebben de mogelijkheid zo’n verordening vast te stellen en toe te spitsen op de lokale situatie. De daarbij in te voeren juridische instrumenten zijn een meldingsplicht voor leegstaande panden, een leegstandsoverleg met de eigenaar en als sluitstuk een mogelijke dwingende voordracht door de gemeente van personen die in een leegstaand pand kunnen gaan wonen.
Burgemeester en wethouders kennen de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde instrumenten echter maken er nu geen gebruik van. De raad kan de evaluatie van de lokale woonvisie zeer binnenkort tegemoet zien. Het zal een evaluatie met concrete punten zijn.
Toch nog hoop
Thomas Brune mag dan wel te vroeg zijn, helemaal hopeloos hoeft hij toch ook niet te zijn. Het college schrijft voor wat de evaluatie betreft namelijk: “Ook zal aandacht worden besteed aan de noodzaak tot herijking van het uitvoeringsprogramma en aan zaken die wellicht (aanvullend) nodig zijn voor een goede uitvoering van de lokale woonvisie gedurende de komende periode”. Een korte samenvatting van de lokale woonvisie 2020-2025 vindt u hier.
← Vorig bericht

Raadslid Math. Knubben ontvangt de ‘BOUCCKH’

UNITY lanceert nieuwe single in Pretpark Sprookjesbos

Volgend bericht →