Blijft Cycle Center in Valkenburg?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Blijft Cycle Center in Valkenburg?

Of vertrekt bedrijf naar Landgraaf?Betref: Vragen ex. art. 41 Reglement van orde inzake alternatieve locatie Cycle Center Valkenburg a/d Geul
Aan: College van B&W en de Gemeenteraad van de Gemeente Valkenburg a/d Geul.
Geacht College,
In 2000 werd Cycle Center gelegen aan de Oosterweg 26 alhier, verzocht het bedrijf te verplaatsen naar een andere locatie, niet zijnde in het centrum.
Er werd een locatie aangeboden op het bedrijventerrein De Valkenberg 8B 6301PM, sinds 2002 is het bedrijf daar gevestigd. Helaas bleek al na enige tijd dat dit niet de juiste locatie is voor een bedrijf dat zijn diensten aanbied aan recreanten en toeristen die in onze gemeente verblijven, vanwege de afgelegen bereikbaarheid en parkeerproblematiek. Cycle Center biedt meer dan 1000 fietsen, 100 scooters, fietsen met hulpmotor, steps, en “groene” fietsen aan voor de gasten die in onze gemeente verblijven, om met deze vervoermiddelen onze prachtige streek te ontdekken.
In 2007 zijn er plannen gemaakt om een Klim en Cycle Center te realiseren naast Snowworld te Landgraaf, Burgemeester M. Eurlings met Secretaris L. Bongers zijn in december 2007 persoonlijk poolshoogte gaan nemen van situatie bij Cycle Center, en hebben daar volgens eigenaar, de volgende toezeggingen gedaan:
De gemeente zou alle medewerking verlenen om een nieuwe locatie in of nabij het centrum te realiseren ?! Dit zou binnen afzienbare tijd dienen te gebeuren, gesproken werd over 1 januari 2009, om zo het bedrijf voor onze toeristische gemeente te behouden. Daar wij nog maar 4 maanden verwijderd zijn van deze streefdatum, er echter nog steeds geen alternatieve locatie is aangeboden, begint de tijd nu toch echt te dringen ! Zeker gezien er nu wederom uitgewerkte plannen liggen om Cycle Center op een nieuwe locatie in Landgraaf te vestigen, in het Sport en Leisurepark.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie TRANSPeRANT de volgende vragen.
1) Is het college op de hoogte van een eventuele verplaatsing van Cycle Center naar Landgraaf ?!
2) Is het correct dat door Burgemeester Eurlings bovengenoemde toezeggingen aan de eigenaar zijn gedaan m.b.t. een alternatieve locatie ?
3) Indien toezegging inderdaad gedaan is. Waarom zijn er na 8 maanden nog steeds geen alternatieve locaties in Valkenburg a/d Geul aangeboden ?!
4) Nu het ernaar uitziet dat Cycle Center wederom een aantrekkelijke locatie in Landgraaf wordt aangeboden, is het college dan bereid om Cycle Center voor Valkenburg a/d Geul te behouden en dit jaar alsnog een alternatieve locatie aan eigenaar aan te bieden ?!
5) Zo nee, waarom niet ?!
6) Realiseert het college zich hoeveel parkeergeld er jaarlijks verloren gaat ten opzichte van de locatie aan de Oosterweg
Met vriendelijke groet,
Namens fractie TRANSPeRANT,
Dhr. J. Blom
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Ingezonden brief over de veranderingen

Nieuwe afspraken over kamperen bij de boer

Volgend bericht →

Plaats een reactie