Blijft elke kern zijn verenigingen behouden ?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Blijft elke kern zijn verenigingen behouden ?

Of moeten de verenigingen zich gaan verenigen ?Het politieke programma Raodskalle ging uitgebreid over het verenigingsbeleid van de gemeente vanaf 2007. Want dit jaar moet een nieuw Welzijnsplan en Subsidie-beleid worden opgezet.
Diverse sprekers gaven hun mening over voetbal, muziekkorpsen, tennis, schutterij en hockey. Uitgezonderd tennis zagen ze allemaal geen mogelijkheid tot overleven zonder subsidie.
Namens de politiek waren wethouder Dauven en VVD-fractieleider Westerhof aanwezig.
Hoe moet €240.000 verdeeld worden over 8000 leden van sportverenigingen?
Welke criteria moeten gehanteerd worden bij de verlening van subsidies?
Moeten de verenigingen verplicht samen-werken of doen ze dat nu ook al?
Welke controle is op subsidieverlening?
Moet er een stimuleringssubsidie komen?
Wethouder Dauven vond een herijking op zijn plaats en wil op 22 maart de Raad een nieuw subsidieplan voorleggen.
De VVD vindt dat iedere vereniging “zijn eigen broek moet ophouden” eventueel aangevuld met een subsidie.
Ook de hoogte van de legeskosten wordt bespreekbaar gemaakt.
Fatsoenlijke sportvelden kosten per kern ca. € 300.000 onderhoud bovenop de subsidie aan de vereniging.
Verhoging van de subsidies betekent weer verhoging van eventueel OZB belasting of parkeergelden.
De Sportraad zal als vertegenwoordiger van de verenigingen het gesprek hierover met de gemeente moeten aangaan.
De volledige uitzending is deze week dagelijks te zien op Tv Valkenburg in het Open Podium om 19.00 en 23.00 uur.
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2007

← Vorig bericht

Huldiging bij de Waterratte in Sjin

Opening expositie AMICI

Volgend bericht →