De huidige exploitatie van de Geulpoort levert voor de gemeente een jaarlijks tekort op van € 21.600,-.
In de financiële kadernota 2018 van het college van burgemeester en wethouders staat

vermeld dat de inkomsten uit de nu geldende huurovereenkomst lager zijn dan de gemeente eerder heeft geraamd. Temeer ook omdat er is overeengekomen dat de huidige huurder de toegankelijkheid van het poortgebouw waarborgt. En de gemeente daartegenover een tourniquet met een toegangscontrolesysteem plaatst. Dit ter verzekering van de veiligheid en ter controle van het aantal bezoekers. In de opbrengst van de betalende bezoekers participeert de gemeente voor 50%.

Noot van de redactie: Naar verluidt valt het bezoekersaantal van de toren tegen en wellicht ligt daar een verklaring voor de lagere inkomsten. 
Archieffoto TV Valkenburg