Bomen én groen in één plan

Voorpagina » Nieuws » Bomen én groen in één plan

De coalitie in Valkenburg aan de Geul had de ambitie nog voor 16 maart 2022 het bomenbeleidsplan 2010 te actualiseren. Dit gaat niet gebeuren. Het college van B&W constateert nu namelijk dat alleen een bomenbeleidsplan geen recht doet aan thema’s als klimaatadaptatie, ecologie, biodiversiteit en actief burgerschap. Wil men deze thema’s in Valkenburg aan de Geul tot hun recht laten komen, dan is een overkoepelend en integraal plan vereist. Een zogenaamd groenbeleidsplan.

Inwoners erbij betrekken
Dat voornemen is er. Hoe dat gaat gebeuren en wat specifiek in het groenbeleidsplan komt te staan, wordt vanaf nu uitgewerkt. Het beschikbare budget voor het actualiseren van het bomenbeleidsplan is voldoende voor het opstellen van het overkoepelende groenbeleidsplan. Of dit ook geldt voor de beschikbare personele capaciteit is niet vermeld.

Lees het ‘Groenbeleidsplan‘.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Aan de Polfermolen weer open voor verkeer

Dit jaar wederom geen witte kerst

Volgend bericht →