Bomen op het Walramplein worden niet gekapt.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bomen op het Walramplein worden niet gekapt.

Er wordt gezocht naar alternatieven.Recent kondigde het college van B & W aan dat een aantal bomen aan het Walramplein gekapt zouden gaan worden. Dit om meer parkeerplaatsen te verkrijgen ter compensatie voor het verlies van plekken op het Berkelplein door de komst daar van de noodwinkels.
Jo Simons (PvdA/D66) wilde op dit voornemen in de commissievergadering van dinsdag jl. nog wel even terugkomen.

Hij vroeg daartoe toestemming om dit punt aan de agenda toe te voegen. In zijn reactie liet wethouder Charles van Melsen (AB) weten dat B&W op dit besluit inmiddels zijn teruggekomen mede naar aanleiding van de vele verontruste reacties van inwoners op de aanstaande grote bomenkap in het centrum.
Om toekomstig parkeerproblemen aan het Berkelplein op te lossen zijn alternatieven in beeld. Van Melsen heeft dit niet verder toegelicht en de commissieleden hebben hem daarover niets gevraagd.

← Vorig bericht

Wietplantage in Dr. Erensstraat ontmanteld.

Zwerfafval ook een doorn in uw oog?

Volgend bericht →