Boom geplant bij afsluiting werkzaamheden fase 1 overgeul

Voorpagina » Nieuws » Boom geplant bij afsluiting werkzaamheden fase 1 overgeul

Vrijdag 16 april hebben waterschapsbestuurder Arnold Jansen en wethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg aan de Geul samen een boom geplant bij de nieuw aangelegde hoogwatergeul langs de Pr. Beatrixsingel in Broekhem-Zuid.

Hoogwatergeul
De kern van Valkenburg heeft regelmatig te maken met wateroverlast. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt het terrein van de voormalige De Leeuw Brouwerij aangepast. Zo wordt onder andere door het aanleggen van een hoogwatergeul het water beter en sneller afgevoerd. De werkzaamheden aan deze hoogwatergeul worden uiterlijk in mei afgerond. Daarna kan de overloopgeul bij hoog water in gebruik worden genomen. Wethouder Carlo Vankan: “Door de hoogwatergeul kan voortaan meer water worden afgevoerd bij hevige regenbuien. Vooral voor omwonenden was de wateroverlast in dit gebied vaak een probleem. Gelukkig hebben we dit samen met het waterschap kunnen aanpakken en is dit straks verleden tijd.”

Meer werkzaamheden
Naast de aanleg van de hoogwatergeul worden er ook andere werkzaamheden opgepakt. Zo is een deel van de oeverbescherming van de Geul in verval geraakt. Dit wordt gedeeltelijk vervangen door stapelmuren van natuursteen. Ook het achterstallig onderhoud aan de bestaande kademuren wordt in dit project weggewerkt. De huidige toegangsweg krijgt een mooiere uitstraling en er komen verbindingen naar bestaande en nieuwe wandelpaden en een nieuwe regenwaterbuffer. Deze regenwaterbuffer is bedoeld om een deel van de woonwijken Broekhem-Noord en Broekhem-Zuid af te koppelen van het gemengd riool. Zo gaan we op een duurzame manier om met ons regenwater en lossen we de wateroverlast rondom de Cremerstraat op. Door de nauwe samenwerking tussen gemeente en waterschap worden meerdere problemen in een keer aangepakt.

Broed- en paaiseizoen
De werkzaamheden in de Geul zelf worden uitgesteld tot na het broed- en paaiseizoen. Tijdens die periode worden de dieren niet verstoord door werkzaamheden. In overleg met een ecoloog bepaalt Waterschap Limburg wanneer de werkzaamheden weer starten. De werkzaamheden waar het om gaat zijn het achterstallig onderhoud aan de kademuren, het realiseren van de stapelmuren en de aanpak van een vismigratieknelpunt. Waterschapsbestuurder Arnold Jansen over dat laatste: “Door de bodem vlakker te maken met grind kunnen vissen beter stroomopwaarts de Geul doorzwemmen, ook bij lage waterstanden. Door deze aanpassingen groeit het leefgebied van de vissen. Ook krijgen ze meer mogelijkheden om te paaien.”

Vanaf zondag ziet u in het programma TV Valkenburg Vandaag een video-item over dit innundatiegebied langs de Pr.Beatrixsingel. De beide bestuurders Jansen en Vankan worden geïnterviewd.

Foto Waterschap Limburg

← Vorig bericht

Johan Remkes tijdelijk gouverneur in Limburg

Dierenambulance over naar nieuw telefoonnummer

Volgend bericht →