Maandag 7 december vanaf 19:00 uur vergadert een gecombineerde raadsadviescommissie voor S.O.B. (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) en E.F.T.R. (Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie) over het collegevoorstel betreffende de realisatie van hotel Croix de Bourgogne. Aan het begin van de vergadering kunnen bewoners de commissie toespreken over het voorstel.

Bijzonder in dit geval is dat de stukken tot 7 december niet openbaar zijn. Ook niet voor de pers. De fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad hebben het stuk blijkbaar wel ontvangen. De burgerleden van de politieke fracties kunnen inzage krijgen in het stuk via hun fractievoorzitter.

Al eerder publiceerde TV Valkenburg over de op handen zijnde bebouwing van ‘de Kuil’ aan de Gosewijnstraat plus twee dependances op het Theodoor Dorrenplein.
Klik op de beide linken om de gepubliceerde artikelen te lezen.

https://tvvalkenburg.tv/nieuws/drie-ton-voor-herbouw-croix-de-bourgogne/

https://tvvalkenburg.tv/nieuws/hotel-croix-bourgogne-twee-dependances/