Bouwen op de "kersenwei" in Vilt

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Vilt » Bouwen op de "kersenwei" in Vilt

Omwonenden zijn niet geïnformeerd ?Naar aanleiding van het artikel in de Limburger van 5 juli over een bouwplan op de z.g. “kersenwei” achter de woningen aan de Zwaluwstaat in Vilt hebben wij navraag gedaan bij de betreffende afdeling van de gemeente.
Hier is ons medegedeeld dat bij de gemeente geen concreet bouwplan voor deze locatie bekend is. Tot nu toe is enkel ambtelijk overleg gevoerd met potentiële ontwikkelaars over een mogelijke invulling van het terrein.
Dit heeft nog steeds niet geresulteerd in een uitgewerkt woningbouwplan.
In het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg a/d Geul’ heeft het perceel dan ook nog steeds een agrarische bestemming.
In dit bestemmingsplan is het betreffende perceel wel aangewezen als potentiële nieuwbouwlocatie voor maximaal 7 woningen.
Woningbouw kan echter niet direct plaatsvinden.
Eerst moet er vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend of wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden.
Omwonenden krijgen in het kader van die procedure dan nog voldoende gelegenheid om te reageren.
Tot op heden heeft geen publicatie plaatsgevonden omdat er door het college nog geen besluit is genomen over wijziging of vrijstelling van de bestemming in woondoeleinden. De enige publicatie die met dit perceel in verband kan worden gebracht is die van het bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg a/d Geul’ zelf.

← Vorig bericht

Hans Zwakenburg was ook voor Tv Valkenburg op pad

Leon Vyghen ontwierp Valkenburg Juweel

Volgend bericht →