Bouwkosten Kindcentrum Berg stijgen naar 5 miljoen

Voorpagina » Nieuws » Bouwkosten Kindcentrum Berg stijgen naar 5 miljoen

In 2019 werden de kosten herbouw school geraamd op € 3.000.000,-. Sloopkosten voor het oude gebouw bedroegen € 145.000,-. Schoolkoepel Kom Leren vroeg om de kosten aan te passen naar de indexering van 2020 en 2021. Inclusief deze indexering en de kosten van uitbreiding naar kinderopvang en bibliotheek bedragen de nieuwe kosten € 5.100.000,-. Hierbij komen de geïndexeerde sloopkosten uit op € 165.000,-. De commissie Sociaal Domein van maandagavond 22 november ging met deze bedragen akkoord. Onder het samenwerkend kindcentrum in Berg wordt verstaan de bouw van een nieuwe openbare school waaraan kinderopvang en bibliotheek gekoppeld zijn.

Onduidelijkheid
Hilde Baay (PGP) deed de suggestie om de bouw van de school los te koppelen van de Ontwikkelingsvisie Berg. Dit om verdere vertraging van de bouw te voorkomen. Dit werd nogmaals telefonisch toegezegd door wethouder Carlo Vankan na een opmerking van zijn collega Remy Meijers. “Kom Leren wordt alleen juridisch eigenaar van het gebouw, mag het gebouw gebruiken maar niet verkopen en is verantwoordelijk voor onderhuur door Kinderopvang en Bibliotheek,“ werd geantwoord door wethouder Meijers op een vraag Harm Kornegoor (PGP).

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Start leesclub literatuur in Valkenburg

Nieuwe kerstverlichting in Louis van der Maesenstraat

Volgend bericht →