Bouwprojecten waarschijnlijk stilgelegd door stikstofproblematiek

Voorpagina » Toerisme » Bouwprojecten waarschijnlijk stilgelegd door stikstofproblematiek

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in het nooit door de regering gehanteerde stikstofbeleid, zullen waarschijnlijk ook in Valkenburg aan de Geul ongetwijfeld bouwprojecten stilgelegd worden. Denk aan de akoestische muur bij het Openluchttheater. Deze is nog niet vergund en ligt in Natura 2000 gebied. Maar ook projecten die definitief vergund zijn, staan waarschijnlijk op losse schroeven. Zeker als de bouwwerkzaamheden nog niet gestart zijn. Dan moet u denken aan projecten als de herbouw van basisschool in Berg & Terblijt, sloop en bouw van de Polfermolen en de grootscheepse renovatie en herinrichting rondom de Ignatiusvallei in Broekhem-noord. Deze projecten grenzen immers direct aan natuurgebieden.
Valkenburgerstraat
De Valkenburgerstraat in Berg & Terblijt valt buiten het stikstofbeleid. Volgens wethouder Carlo Vankan kan in het najaar de schop de grond in. Over de hierboven genoemde andere projecten heeft TV Valkenburg de wethouder gevraagd of deze onder de uitspraak van de Raad van State vallen. De gemeente heeft hier op niet concreet geantwoord. Uit diverse publicaties blijkt dat alle gemeenten worstelen met de uitspraak van de Raad van State en de gevolgen. Want alles wat mensen ondernemen, heeft gevolgen voor de natuur.
Wat is er aan de hand
“De schadelijke invloed van stikstofverbindingen die neerdalen op natuurgebieden vormt de kern van het probleem. Door de jarenlange uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak ligt er ook over de Limburgse natuur een stikstofdeken. Dat leidt tot verzuring en vermesting van de bodem en het verdwijnen van plantensoorten en daar tengevolge van diersoorten”, aldus de Limburger.
Het hoogste bestuursorgaan van Nederland, de Raad van State, kwam 29 mei jl. met een vergaand oordeel naar buiten: voortaan moet de uitstoot van stikstof rigoureus aan banden worden gelegd. Het tot dan toe uitgevoerde beleid is in strijd met de Europese regels voor natuurbescherming.
In de praktijk betekent dit dat veel omgevingsvergunningen niet meer mogen worden verstrekt. Daardoor mag er geen schep meer de grond in, want als je werkt komt stikstof vrij. Volgens de NRC staan door de uitspraak nu 18.000 bouwprojecten op de tocht.

Maxime Verhagen voorzitter Bouwend Nederland

Gevolgen voor de bouwsector
De gevolgen van het niet doorgaan van genoemde projecten zal verstrekkende gevolgen hebben. Vooral voor de bouwsector. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland verwacht over enkele maanden duizenden ontslagen en vele, vele faillissementen in zijn sector. Zeker als er geen nieuwe beleid of andere wetgeving door Den Haag wordt geïnitieerd. Woensdag komt de commissie Remkes met een advies aan de regering: terugdringing van de veestapel en omlaag brengen van de maximum snelheid op alle autosnelwegen in Nederland. Dit lijken belangrijke adviezen te zijn.
Bekijk hier de reportage van Een Vandaag van maandag 23 september 2019 over het onderwerp.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Herstel allure begraafplaats Cauberg en stijgende tarieven

Gemeente zoekt rechthebbenden galerijgraven Caubergbegraafplaats

Volgend bericht →