Bouwvergunning voor restauratie van de Berkelpoort

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bouwvergunning voor restauratie van de Berkelpoort

De restauratie kan in 2007 beginnenNa bijna twee jaar vertraging is het er dan toch van gekomen. Het Valkenburgse College van B&W heeft een bouwvergunning afgegeven voor de restauratie en consolidatie van de eeuwenoude Berkelpoort.
De meest recente restauratie van de poort werd in 1923 uitgevoerd, terwijl de voorlaatste grote reparatie in de achttiende eeuw heeft plaatsgevonden.
Het oude poortgebouw, een restant van de vroegere vestingwerken rondom het oude stadscentrum van Valkenburg. In januari 2003 maakte het College bekend dat de Berkelpoort binnen één jaar opgeknapt zou worden.
Steeds maar weer uitstel vanwege financiële redenen. Met het opknappen is een bedrag van ongeveer vier ton gemoeid en komt uit het budget van Monumentenzorg.
De in vroeggotische stijl gebouwde Berkelpoort is een van de drie middeleeuwse stadspoorten van Valkenburg. Ze dankt haar naam aan de familie Birckelaer, die landerijen buiten de poort in leen had van de Heren van Valkenburg.
De andere poorten waren de eveneens nog bestaande Grendelpoort en de in de loop der eeuwen verdwenen Geulpoort – de hoofdpoort – die aan het eind van de Grote Straat bij de Geul heeft gestaan.
Tot na de Tweede Wereldoorlog was de Berkelpoort de enige oostelijke toegang tot de historische stad. Bij de restauratie wordt het poortgebouw enkele meters opgetrokken zodat ook de ramen gereconstrueerd kunnen worden.
Er worden mergelblokken gebruikt van een iets kleiner formaat om aan te geven dat het niet om origineel muurwerk gaat. De poort wordt afgedekt met een leistenen schilddak met een korte nok en wordt van binnenuit aangelicht.
Met het opknappen van het monument is een bedrag van ongeveer vier ton gemoeid. Het geld komt uit het budget dat de gemeente jaarlijks ontvangt van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De renovatie past in het streven van de gemeente om het vestingkarakter van Valkenburg te benadrukken.
Foto: Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2006

← Vorig bericht

Dievengilde bezoekt regelmatig nieuwbouwcomplex Slakweg

Mannen aangehouden met harddrugs

Volgend bericht →