Brandweerzorg in Valkenburg onder druk

Voorpagina » Toerisme » Brandweerzorg in Valkenburg onder druk

Woensdagavond was een delegatie van de gemeenteraad en waarnemend burgemeester Jan Schrijen te gast op de brandweerkazerne in Valkenburg. Na een rondleiding langs en uitleg over het ten dienste staande materieel hield kazernechef Jos Laumen een gloedvol betoog over het wel en wee van de brandweerorganisatie in Zuid-Limburg, met name in Valkenburg.
Vanaf 2018 gaat een nieuwe beleidsperiode in waar op dit moment een concept voor een Integraal Veiligheidsplan veel aandacht heeft. “Daarin is ook opgenomen een meer uitgebreidere en grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio,” weet Laumen. Nieuwe verhoudingen met de diverse gemeenten moeten opnieuw ingevuld worden. “Voor alle  partijen ligt hier een hele grote taak,” meent de kazernechef. Vliegveld Maastricht-Aachen en de spoorwegen vallen buiten de regionale brandweerorganisatie in Zuid-Limburg. Zij hebben hun eigen ‘hulpverleners’.
“We hebben in Zuid-Limburg de zorg in 18 gemeenten voor ruim 600.000 inwoners, met één centrale meldkamer en 26 uitruklocaties. Brandweerzorg in een uniek stukje Nederland. Maar er is een zichtbaar tekort aan manschappen, met name vrijwilligers,” aldus het pleidooi van Laumen. “In totaal beschikken we in Zuid-Limburg over 300 beroepskrachten en 550 vrijwilligers. Maar in Valkenburg komen we, gelet op de talloze evenementen, duidelijk mankracht te kort.”
Brandweerzorg, voor de veiligheid van de burgers en eigen personeel. “Samen met de gemeenten moeten er nieuwe afspraken komen op basis van een risicoprofiel. Het huidige niveau moet gewaarborgd blijven, er moet worden voldaan aan de steeds strengere regel- en wetgeving. Daarbij is het essentieel een balans te vinden tussen bezuinigingen en behoud van kwaliteit,” hield Laumen de gemeentelijke afvaardiging voor.
Het hoge ziekteverzuim nekte ook de kazerne in Valkenburg afgelopen jaar meermaals. “Personeel moet je dan flexibel inzetten in een mobiele organisatie waarbij samenwerking met de korpsen uit de omliggende gemeenten van evident belang is. Onze kazerne moet te allen tijde op sterkte blijven. Valkenburg kun je wat dat betreft niet vergelijken met andere gemeenten in het Heuvelland.”
Controlewerkzaamheden bij zorginstellingen, bij zelfstandig thuiswonende bejaarden. “Een hot item waar Thuiszorg, gemeente en instellingen eens goed over moeten nadenken. Met name in thuissituaties wil het met de veiligheid nog weleens fout lopen. Samenwerking is geboden om die veiligheid te kunnen waarborgen.”
In Valkenburg zijn vrijwilligers 24 uur per dag aanwezig. Vrijwilligers bij de SIE (Snelle Inzet Eenheid) van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 16.30 uur. “Met 1 beroepskracht en 21 vrijwilligers een hele klus!”
In 2016 rukte de Valkenburgse brandweer 245 keer uit: 18 binnenbranden, 31 buitenbranden. 68 keer werd hulp verleend, 128 keer volgde een automatische brandmelding met ondersteuning van de politie. “Een stabiel beeld sinds 2011,” verklaart Laumen,” waarbij incidenten met gasleidingen verrassend zijn toegenomen. Maar dat we dit jaar al drie keer niet konden uitrukken, is een pijnlijke ervaring! Binnen acht minuten dient een eenheid ter plekke te zijn. Jammer genoeg waren we bij 25 maatgevende uitrukken (woning- en autobranden, FF) in 60% van de gevallen te laat. Iets om over na te denken in een volgend beleid! Voor het aanrijdende personeel kan het snel bereiken van de kazerne als een van de oorzaken worden aangegeven!”
De vrijwilligheid staat dus onder druk. Een actie in het voorjaar leverde nul aanmeldingen op. Zaak dus om het over een andere boeg te gooien. “Aanname-eisen zijn inderdaad streng, mentale en fysieke testen behoren tot de toelating. Personen die verder komen, borgen een grote kwaliteit. Onmisbaar in dit vak!” weet Laumen als geen ander.
Sinds 2009 staat de Valkenburgse kazerne al onder druk. Vanaf volgend jaar dus een nieuw beleidsplan waarin o.a. een toename van het personeel als speerpunt is opgenomen. In het najaar start een nieuwe campagne om meer vrijwilligers te werven voor een job die de veiligheid in de regio moet waarborgen.
Foto’s Frits Feuler, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Wapens en drugs in woning Broekhem aangetroffen

Zeer geslaagd openluchtconcert Walram

Volgend bericht →