Brede steun voor Brede School

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Brede steun voor Brede School

SP, Transperant, AB, VVD en CDA steunen de coalitieplannen voor de realisatie van de Brede School optie in de Plenkertstraat. Daarnaast zal Kumulus in het plan betrokken worden. Bekeken wordt of de Openbare Basisschool Broekhem en de St. Josephschool Broekhem op termijn bij de Brede School aanschuiven. Een van de voorwaarden van het commissievoorstel luidt dat er periodiek overleg moet plaatsvinden tussen College en Raad over de financiële voortgang.
IBGV is als enige partij niet blij met een Brede School. Commissielid Dexters hield zelfs een pleidooi voor de bouw van seniorenwoningen (variant B). “Daar is met de Wmo in zicht grote behoefte aan” zei ze. Maar het College opteert om geld in de jeugd te investeren.
De overlegprocedure met de omwonenden van de Brede School moet nog plaatsvinden. Naast Mooi Geulzicht wordt het pas opgerichte Platform Broekhem als gesprekspartner ten tonele gevoerd. “Want Broekhem Zuid ligt pal tegen de Plenkertstraat aan” interpelleerde raadslid Mannie Huynen burgemeester Nuijtens. “Natuurlijk kan elke Valkenburger bezwaar maken” antwoordde Nuijtens.
Met de realisatie van de Brede School en de compensatieprojecten denkt Nuijtens, zo zei hij, “af te zijn van 3W”. De gemeente zal in de toekomst met 3W verder werken aan het centrumplan. “Daar komt over 1 maand meer duidelijkheid over” aldus de burgemeester.

← Vorig bericht

Hub'n Bub'n openen carnavalseizoen 2006

Verslagen 29 oktober 2006

Volgend bericht →