Brief bewoners Walramplein

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Brief bewoners Walramplein

Zorgen over bouw parakeergarageGeacht College,
Graag willen ondergetekenden enig kanttekeningen plaatsen bij de plannen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage wanneer het er omgaat een keuze te maken tussen de aanleg op het Walramplein of het Berkelplein.
– Wordt bij de aanleg van de op en afritten van de garage rekening gehouden met de plaats waar deze moeten komen te liggen met het oog op de aan en afvoer van het verkeer en de file vorming en stagnatie van het verkeer die zal ontstaan op de momenten dat de parkeer garage de toestroom niet kan verwerken.
– Wat gebeurt met de huidige fraaie beplanting van het plein als de bouwput aangelegd wordt. Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat deze zal moeten verdwijnen om de bouwput te kunnen graven. Een bouwput die toch van een zodanige omvang zal moeten zijn, dat er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, die een oplossing biedt voor het parkeerprobleem. Het zou weg gegooid geld zijn als het maar een marginale oplossing voor dit probleem zou opleveren.
– Wordt er bij de graafwerkzaamheden voor de bouwput van de gewenste omvang voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de er bij omliggende bebouwing verzakkingverschijnselen zullen optreden. Is er voldoende rekening gehouden met de speciale bodemgesteldheid in het centrum van Valkenburg. Het zou niet de eerste keer zijn dat bij zo’n project de omliggende bebouwing verzakt. In Rotterdam en Middelburg zijn voorbeelden hiervan te vinden.
– Wij zijn van mening dat voor een ondergrondse parkeergarage met een zodanige capaciteit dat het parkeerprobleem op het Walramplein, het Berkelplein en evt. omliggende parkeergelegenheid in één keer opgelost kan worden, het Berkelplein een ideale locatie is. In een parkeer garage van bij voorbeeld 3 parkeerdekken wordt met een dek de parkeergelegenheid van het Berkelplein vervangen en met een tweede parkeerdek dat van het Walramplein en dan blijft er nog een dek over voor het vervangen van de omliggende parkeergelegenheid.
– Verkeerstechnisch biedt een parkeergarage op het Berkelplein een betere oplossing. Er is ten eerste meer plaats voor de aanleg van de op en afritten op een zodanige manier dat het andere verkeer er minder last van zal hebben ook als de aanvoer de capaciteit van de garage tijdelijk te boven gaat.
Ook past de plaats van de garage, liggend aan de rondweg om Valkenburg, beter in de afwikkeling van het verkeer. Als zoding is het een logische oplossing.
– Het probleem van mogelijk verzakking van de omliggende bebouwing lijkt gezien de grootte van het plein minder urgent als op het Walramplein
– Als er al gekozen is voor invulling van het Berkelplein met laagbouw, lijkt dit een mooie gelegenheid om dit te combineren met de aanleg van de garage. Op die manier kunnen de kosten gespreid worden.
Hopelijk kunnen wij met bovenstaande kanttekeningen een constructieve bijdrage leveren voor een heroverweging van de plannen ten aanzien van het Walramplein in het Centrumplan, waarin wij echter ook veel waardevolle elementen erkennen. Beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald, luidt een oud Nederlands spreekwoord.
Overigens moet ons van het hart dat de ideeën over het zichtbaar maken van de archeologisch vondsten bij de kades van de Geul ons bijzonder aanspreken.

← Vorig bericht

Verkiezingen nieuw Junior college

Rallyteam bergsteyn motorsport strijdlustig in Haspengouw rally

Volgend bericht →