Brief CDA aan de SP fractie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Brief CDA aan de SP fractie

Reactie CDA op internetbrief van de SPAan de SP-fractie van Valkenburg a/d Geul
P/a Mevr. E. de Vries-Becker
Houthem.
Onderwerp: reactie op Uw brief 28 juli 06
Beste Elke,
Op de internetpagina van TV-Valkenburg las ik zojuist jullie reactie d.d. 28 juli 06, op mijn brief namens de CDA-fractie aan het College.
In mijn brief d.d. 20 juli j.l. aan het College meld ik namens de CDA-fractie dat, als wij alles op een rij zetten, van mening zijn “dat sociale woningbouw en dure (boven de huursubsidiegrens) huurwoningen niet financieel haalbaar zijn op deze locatie. De realiteit gebiedt dan dat het gaat om woningen in de koopsector” (einde citaat uit de brief).
Met andere woorden: het is ons inziens een bouwlocatie voor de koopsector en daar is onze fractie het vanaf het begin mee eens.
Naast koopwoningen wil het College kwalitatief hoogwaardige huurwoningen laten bouwen. Deze door het College beoogde huurwoningen zijn wat ons betreft wel welkom, maar hoogst waarschijnlijk financieel niet haalbaar.
Dit is een continuering van het realistische beleid dat de CDA-fractie vanaf het begin betreffende “de verkoop van het hoekpand Wilhelminalaan/Oranjelaan en het verlenen van voorkeursrecht tot verkoop van de brandweerkaserne” gevoerd heeft.
In de hoop dat deze verdere uitleg toch enige verduidelijking biedt.
Met vriendelijke groeten,
Namens de CDA-fractie Valkenburg a/d Geul,
Marij Verheggen-Penders,
Raadslid.

← Vorig bericht

AB vraagt het College of een subsidierelatie mogelijk is bij de zorgverlening in de wet WMO

Reactie stationsuitbater Jac. Pellegrom op publicatie Tv Valkenburg

Volgend bericht →