Brief College B & W aan Niks aan de Hand

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Brief College B & W aan Niks aan de Hand

Niks aan de Hand

T.a.v. de heer H. Roelofs

Neerhem 60

6301 CJ Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul, 20 april 2006

Betreft: uitspraken rondom brouwerijlocatie.

Behandeld door: Vincent D. van der Stouwe. Directe lijn: 043 – 60 99 338.

Geachte heer Roelofs,

In het programma Roadskalle van TV Valkenburg heeft u enkele weken geleden een uitspraak gedaan over de locatie bierbrouwerij De Leeuw. U gaf aan overtuigd te zijn dat het terrein waarop bierbrouwerij De Leeuw is gelegen, al is verkocht aan projectontwikkelaar 3W. Ondanks het tegenspreken van uw mededeling door ons college blijft u stellig vasthouden aan uw bewering.

Naar aanleiding van uw uitspraken hebben wij overleg gevoerd met projectontwikkelaar 3W. In dit overleg hebben zij ons nogmaals en nadrukkelijk meegedeeld dat zij het terrein niet hebben gekocht. Wij verzoeken u vriendelijk alleen juiste uitspraken te doen met betrekking tot het terrein van brouwerij De Leeuw.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders

van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts

algemeen directeur/gemeentesecretaris

drs. C.A.C.M. Nuijtens

burgemeester

← Vorig bericht

Suuber Keuninginnenach in Sibbe

Groot TV spektakel op het Walramplein

Volgend bericht →