Brief Niks aan de Hand over verkrotting Lindenlaan

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Brief Niks aan de Hand over verkrotting Lindenlaan

Werkgroep Niks aan de Hand richt zijn pijlen op voormalig hotel Kusters – Janssen in de Lindenlaan.Aan: het College van B&W van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 26 september 2006
Onderwerp: Verkrotting Lindelaan.
Geachte College,
Door de restauratie van de Fransche Molen, na jarenlange verwaarlozing en verkrotting, is dat stukje Lindelaan sterk op gewaardeerd.
Helaas liggen er direct tegenover de Molen twee verkrottende gebouwen die een schandvlek zijn op de kern van onze stad.
Wij zijn er van op de hoogte dat deze schandvlek ook een doorn in het oog is van B&W. Wij zouden graag willen weten welk beleid U voert om deze ruïnes te doen verdwijnen cq. renoveren.
Wij achten het wenselijk om nogmaals te bezien of er mogelijkheden zijn om krotbelasting in te voeren. Wat zijn de ervaringen in andere, grote, steden met deze problematiek?
met vriendelijke groet,
namens het bestuur van
“Niks aan de Hand”,
H. Roelofs
voorzitter

← Vorig bericht

Ouders schrijven brief over speeltuin in Broekhem Zuid

Uitslagen en wedstrijdverslagen van 24 september

Volgend bericht →