Brief Platform Broekhem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Brief Platform Broekhem

Aan alle bewonersBeste Bewoners van Broekhem-Zuid
In oktober 2006 zijn parkeerplaatsen , belijning en kruisen op het wegdek in Broekhem-Zuid aangebracht.
De meeste bewoners waren het hier niet mee eens omdat het niet volgens afspraak was zoals in het parkeersbeleidsplan van september 2005 staat. nl de uitdrukkelijke toezegging dat vooraf met de bewoners overleg zou worden gepleegd.
Platform Broekhem heeft toen besloten de bewoners zelf te raadplegen middels een huis aan huis enquête die in december 2006 plaats vond.
De uitslag was overduidelijk ; 95 % van de 450 huisgezinnen ruim 1000 bewoners gaven aan niet akkoord te zijn met de aangebrachte belijning.
Daarvan vond 55 % dat alles weggehaald moest worden en 40 % vond dat minimaal de kruisen en de lengtestrepen moesten worden verwijderd.
5% vond het goed zo of hadden geen mening.
De uitslag van deze enquête is in februari naar het college van burgemeester en wethouders , naar de raadsleden en naar de pers gezonden.
Iv.m. ziekte van wethouder Kleijnen heeft pas op 6 juni j.l. een gesprek met hem plaats kunnen vinden, in bijzijn van de ambtenaar de heer B.van Eijsden. Daarbij waren twee bestuursleden van Platform Broekhem en drie bewoners van Broekhem-Zuid aanwezig. In dit gesprek zegde de heer Kleijnen toe alleen bereid te zijn de aangebrachte kruisen op korte termijn te laten verwijderen. In de raadsvergadering van september a.s. zou hij de raad hiertoe overhalen.
Wij als Platform Broekhem blijven de ontwikkeling op de voet volgen en zullen U over het verder verloop op de hoogte houden.
Indien U vragen heeft kunt U contact opnemen met onderstaand adres of bellen met Christian Reneerkens, Pr. W. Alexanderlaan 28. tel.nr. 043-6011618
Met vriendelijke groet,
Namens Platform Broekhem
De voorzitter José Hermens
Secretaris Jo Huijnen

← Vorig bericht

Arrow Classic Rock op frequentie Caz!

Eindelijk dak boven het hoofd

Volgend bericht →