Bronkprocessie op zondag 2 juli

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Bronkprocessie op zondag 2 juli

De parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand is dit jaar

verantwoordelijk voor dit absolute hoogtepunt in de zomerse periode van het parochieleven.

Uiteraard in nauwe samenwerking met de HH. Nicolaas- en

Barbaraparochie. We nodigen u allen uit om deel te nemen aan deze bronkprocessie en hopen dat niet alleen de verenigingen en groepen, maar vele parochianen uit beide parochies biddend zullen meetrekken.

Wij waarderen het ook ten zeerste, indien alle bewoners vlaggen langs

de route of voor bloemversiering zorgen.

Na de hoogmis van 9u30 in de O.L. Vrouwekerk, vertrekt de proces- sie

aan het Walramplein – Hovetstraat – Neerhem (rustaltaar naast hotel

Atlanta) – Weth. Paulssenlaan langs Gosterbeemd – Gosterbeekstraat –

Berkelplein -Burg.Henssingel – Pastoor Sartonstraat (rustaltaar op de

hoek v.d. Van Tilstraat) – St.Pieterstraat – Hekerbeekstraat –

Herkenbroekerweg -St.Nicolaasstraat – St.Josephstraat –

He r bij de hoek Herkenbroekerweg /

St.Nicolaasstraat) – Herkenbroekerweg – Hekerbeekstraat –

St.Pieterstraat naar de kerk aan het Walramplein waar de processie met

een kleine plechtigheid wordt besloten.

Volgorde van de processie:

01. Misdienaars met kruis

02. Schutterij

03. Vertegenwoordigers van werkgroepen uit de beide centrumparochies

04. Scouting

05. Harmonie Walrams Genootschap

06. Gregoriuskoor

07. Eucharistiegroep

08. Kinderdienst

09. Vredesgroep

10. Communicanten

11. Acolieten en misdienaars

12. Priesters

13. Hemel met Allerheiligste

14. Kerkbestuur

15. Gemeentebestuur

16. Harmonie Kur-Kapel Falcobergia

← Vorig bericht

Maandag extra openstelling expositie over Tour

Aangepaste dienstregeling buslijnen tijdens Touraankomst 4 juli

Volgend bericht →