Bronkprocessie Valkenburg-centrum krijgt andere route

Voorpagina » Toerisme » Bronkprocessie Valkenburg-centrum krijgt andere route

In verband met de zomermarkt die op zondag 7 juli gehouden wordt in het centrum van Valkenburg, heeft het P.A.C. (Parochieel Avies Commissie, red.) in overleg met vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de diverse versieringen en het plaatsen van het rustaltaar-  besloten om de processieroute iets te wijzigen. Deze wijziging houdt in dat het rustaltaar wordt verplaatst van het Theodoor Dorrenplein naar het plantsoen naast de klokkentoren van de voormalige O.L.Vrouwekerk.
De gewijzigde route is nu als volgt: start aan de HH.Nicolaas- en Barbarakerk om half 10 – Geulpoort – Theodoor Dorrenplein – Passage – Lindenlaan – Reinaldstraat – Louis v.d. Maessenstraat – Dr. Erensstraat – St. Pieterstraat – rustaltaar naast de klokkentoren van de voormalige O.L.Vrouwekerk – Bogaardlaan – Grotestraat – Muntstraat – Grendelplein – Cauberg – Lourdesgrot. Aan de Lourdesgrot wordt ter afsluiting een h.Mis opgedragen.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Huiskamer Broekhem noord breidt haar activiteiten uit

Gemeenteraad verdeeld over keuze bezuinigen

Volgend bericht →