Brug in Emmalaan wordt hersteld

Voorpagina » Nieuws » Brug in Emmalaan wordt hersteld

De door de watersnoodramp van juli vorig jaar weggespoelde brug in de Emmalaan wordt hersteld. Dat hebben het Waterschap Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul in een brief medegedeeld aan de bewoners.

Oude situatie herstellen
Beide instanties willen de brug herbouwen met behoud van de functies voor voetgangers en fietsers, autoverkeer en een parkeerstrook. Verder is het de bedoeling om aan beide zijden van de brug trottoirs aan te leggen en de rijbaan van de brug te versmallen.

De weggespoelde brug

Plan opstellen
Het herstelplan dat het Waterschap Limburg en de gemeente behelst naast de herbouw van de brug ook renovatie van de kademuren. De uitwerking van dit plan start na de zomer. Met de uitwerking van het plan wordt na de zomer begonnen. Aan het einde van het jaar hopen ze het te kunnen presenteren aan de bewoners.

Inspectie riool
In juli laat de gemeente het riool in de bedding van de Geul onder de Emmabrug reinigen en inspecteren. Dit is nodig om vast te kunnen stellen of het beschadigd is. Om de inspectie en reiniging te kunnen uitvoeren, wordt het waterpeil in de Geul tijdelijk verlaagd.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Koninklijke Onderscheiding voor John Dauven

Huisartsenpraktijken tijdelijk in voormalige apotheek

Volgend bericht →