Buitenlands tarief bij bellen en SMS-en?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Buitenlands tarief bij bellen en SMS-en?

Voor inwoners van Emmaberg en Berg en Terblijt?Raadsfractie van de SP
Vroenhof 88B
6301 KH Valkenburg a/d Geul
Tel: 0436041523
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Per fax 0436016825
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Houthem, 14 juni 20008
Geacht college,
Het komt regelmatig voor dat onze inwoners, die verblijven op de Emmaberg en de Kern Berg, op hun mobiele telefoon een SMS ontvangen van provider KPN of BASE met het bericht: Welkom in België. Dan volgt een opsomming van de tarieven die gelden voor bellen binnen EU, gebeld worden en het SMS-tarief.
Op dat moment dient ontvanger van dit bericht er rekening mee te houden dat, ondanks er in wezen sprake is van binnenlands telefoonverkeer, hij/zij het buitenlands tarief moet betalen. Om dit te voorkomen is het raadzaam de netwerkkeuze instellingen op “handmatig” te zetten.
Immers: Indien men de netwerkkeuze instellingen op ‘automatisch’ laat staan, dan zal de telefoon het sterkste netwerk kiezen. Wanneer een ander netwerk sterker is op een bepaald moment, zal de telefoon overschakelen naar dit netwerk. Dit kan in de Gemeente Valkenburg a/d Geul dus ook een netwerk zijn van een buitenlandse telefoonaanbieder.
Onze vraag is dan ook: Is het college bereid om, bijvoorbeeld middels een artikel in Heuvelland Actueel, onze inwoners hierover te informeren, zodat voorkomen kan worden dat men bij binnenlands telefoonverkeer geconfronteerd worden met tarieven als ware er sprake van bellen en/of SMSen vanuit het buitenland?
Namens de raadsfractie van de SP,
Corry Fulmer-Bouwens

← Vorig bericht

Milieuvervuiling neemt niet af

Zes mannen aangehouden na vechtpartij

Volgend bericht →