Burgemeester Martin Eurlings officieel herbenoemd.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Burgemeester Martin Eurlings officieel herbenoemd.

Vanaf 1 maart a.s.Burgemeester Martin Eurlings is met ingang van 1 maart 2014 herbenoemd tot burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Dit is bij Koninklijk Besluit vastgesteld.
In november 2013 heeft de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul aan de gouverneur van Limburg een aanbeveling gedaan voor herbenoeming van de burgemeester. De gouverneur heeft de herbenoeming voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er is nu een Koninklijk Besluit genomen over de herbenoeming.
Martin Eurlings is sinds 2007 burgemeester van zijn geboorteplaats Valkenburg aan de Geul (tot 2008 eerst waarnemend).

← Vorig bericht

Gemeenschap helpt ondernemers in het centrum.

Unanieme steun voor moties VVD en SP.

Volgend bericht →