Burgerinitiatief brengt leefbaarheid Houthem vooruit.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Burgerinitiatief brengt leefbaarheid Houthem vooruit.

Kwart miljoen subsidie voor de kern Houthem.Een nieuw dorpshart, het opwaarderen van het sportcom-plex, uitbreiding van het dorpshuis en het creëren van wandelroutes en ontmoetingsplekken. Deze plannen maken deel uit van een initiatief van de Dorpsraad Houthem-St.Gerlach dat zij met steun van de Provincie Limburg voor 1 juli 2015 gaat realiseren.

Hiervoor is een provinciale bijdrage beschikbaar van € 251.265,=. Uitgangspunt bij een nieuw dorpshart is de realisatie van een centraal trefpunt. Bij de bouw van een aantal voorzieningen is expliciete aandacht voor meervou-dig gebruik en verduurzaming van de voorzieningen.

Lees hieronder het gehele persbericht van de provincie Limburg:
Burgerinitiatief brengt leefbaarheid Houthem – St. Gerlach vooruit
Een nieuw dorpshart, het opwaarderen van het sportcomplex, uitbreiding van het dorpshuis en het creëren van wandelroutes en ontmoetingsplekken. Deze plannen maken deel uit van een initiatief van de Dorpsraad Houthem – St. Gerlach dat zij met steun van de Provincie Limburg voor 1 juli 2015 gaat realiseren. Hiervoor is een provinciale bijdrage beschikbaar van € 251.265,- uit het subsidiekader Leefbaarheid en Groen 2013-2015.
Gedeputeerde Noel Lebens: “Dit is een prachtig initiatief dat aantoont dat inwoners door krachten te bundelen en samenwerking op te zoeken gezamenlijk de toekomst van hun omgeving kunnen inrichten en bepalen.”
Burgerinitiatief
De dorpsraad heeft zich verenigd met vertegenwoordigers op de terreinen van ‘sociale cohesie, cultuurhistorie en natuur’, samenwerkende sportverenigingen en stichting Dorpscentrum De Holle Eik, om invulling te geven aan de toekomst voor Houthem – St. Gerlach. Dit burgerinitiatief wordt breed gedragen in het betreffende woongebied. Het project heeft raakvlakken op diverse maatschappelijke terreinen zoals welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Bovendien pakken burgers, lokale maatschappelijke organisaties en overheid samen de uitvoering op.
Centraal trefpunt
Uitgangspunt bij een nieuw dorpshart is de realisatie van een centraal trefpunt. Met het sportcomplex willen de initiatiefnemers actieve deelname bevorderen aan activiteiten (meer bewegen, gezondheidsbevordering) en meer contact tussen burgers. Verder breidt Stichting Dorpscentrum De Holle Eik uit met een nieuwe multifunctionele ruimte voor muziek- en zangactiviteiten, ontmoetingsruimte annex huiskamer met twee bergingen en de aanleg van een hellingbaan. Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan opvang voor ouderen, gehandicapten en jongeren onder begeleiding van vrijwilligers.
Parels
Een vierde deelinitiatief betreft het promoten van de vele ‘parels’ die Houthem – St. Gerlach kent. Denk daarbij aan hoogstaande, bijzondere bezienswaardigheden (rijksmonumenten, (cultuur)historische plekken) en het (beter) in kaart brengen van de veelheid aan wandelroutes.
Daarnaast zal Adelante (een zorggroep) bij wijze van proef een ontmoetingsplaats creëren, ‘service-plaza’, in de vorm van een eenvoudige winkel en bistro-/lunchroom. Daar kunnen bewoners elkaar treffen en biedt deze ook stagemogelijkheden aan leerlingen van Adelante. Tot slot wordt de dorpsgemeenschap het gehele traject goed geïnformeerd, onder meer via informatieborden en een dorpsdag.

Bij de bouw van een aantal voorzieningen is expliciete aandacht voor meervoudig gebruik en is oog voor verduurzaming van gemeenschapsvoorzieningen. De dorpsraad draagt € 117.300,- bij en de gemeente Valkenburg a/d Geul levert een bijdrage van € 272.706,=.

Einde persbericht

← Vorig bericht

Toch camperparkeerplaats langs parcours.

Koningsdag in Valkenburg aan de Geul.

Volgend bericht →