Busstation aan de westzijde ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Busstation aan de westzijde ?

Van het stationsgebouw, vindt Niks aan de HandAan: de Raad en het College van B&W
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 1 maart 2007.
Onderwerp: Busstation Valkenburg aan de Geul.
Geachte Raad, geacht College,
De (20) aktieve leden van de vereniging “Niks aan de Hand” hebben zich in hun vergadering van dinsdag 27 februari gebogen over de plannen met betrekking tot het inrichten van een busstation nabij het NS-station van Valkenburg.
Men is unaniem van mening dat er voor een busstation maar een goede oplossing is, verkeerstechnisch zowel als klantvriendelijk. Dat is het terrein westelijk van het station, de huidige parkeerplaats aan de Stationsweg.
Openbaar vervoer wordt in de nabije toekomst steeds belangrijker, nu overal de wegen dichtslibben. Ook is er de sterk toenemende groep van ouderen die aangewezen zijn op openbaar vervoer.
De Valkenburgers en de toeristen hebben recht op een modern, ruim opgezet en gerieflijk punt van openbaar vervoer.
De planning van het busstation op de huidige taxistandplaats heeft geen mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen. Verkeerstechnisch is het zelfs onmogelijk hier een busstation te laten functioneren. Derhalve blijft het lapwerk en daar zit niemand op te wachten.
Hieruit volgt dat wij ons helemaal niet kunnen vinden in een vergunning voor een tijdelijke expositieruimte op die plek.
Wij verzoeken de Raad om alles in het werk te stellen om het mogelijk te maken hier een modern punt van openbaar vervoer te realiseren. Benut nú deze kans om er een openbaar vervoersknooppunt van te maken met een uitstraling de toeristenstad Valkenburg waardig.
Met vriendelijke groet,
Namens “Niks aan de Hand”,
H.Th.J. Roelofs
voorzitter

← Vorig bericht

Vervolg op ontluchtingspijpen bij Wiegert

Nieuw toekomstperspectief voor Limburgse Wielergemeenten

Volgend bericht →