C.D.A. reactie op coalitie accoord

Voorpagina » Nieuws » Politiek » C.D.A. reactie op coalitie accoord

Een eerste reactie van oppositiepartij CDA op het nieuwe coalitie accoord.

Mijnheer de Voorziter, leden van de Raad, geachte aanwezigen.

‘Hoe krijg ik van wijn azijn??” Dames en heren: zet 10 gekozenen van de fracties SP, TranspErant en Algemeen Belang bij elkaar en u hebt voldoende ingrediënten voor een ware metamorfose. Met de schofferende uitspraak van beoogd coalitieleider de heer Jef Kleijnen aan het adres van de Burgemeester recentelijk in de regionale kranten – dat het juist deze Burgemeester moet zijn om meer dan hem water bij de wijn te doen in hun beoogde samenwerking – met deze uitspraak heeft de heer Kleijnen de toon gezet voor het oordeel en waardering van de CDA fractie over het bereikte coalitieakkoord.

Waar de heer Kleijnen destijds de moed en het lef vandaan heeft gehaald zo’n uitspraak te doen, is het nu zuur te constateren dat het juist de SP is, die flink in het stof heeft moeten bijten, zo diep heeft moeten buigen, zó veel liters water bij de wijn heeft geschonken, zó veel dat het bereikte coalitieakkoord maar een zuur aftreksel is geworden wat oorspronkelijk een goede wijn bedoeld is geweest. Niks van dat alle moois, er wordt gewoon azijn geserveerd. En ook nog met een wel héél zure bijsmaak.

Wat na de verkiezingsuitslag zich heeft gepresenteerd als de NIEUWE POLITIEK – en dan doel ik met name op de fracties SP en TranspErant – is niet meer geworden dan oude wijn (ik bedoel dus azijn) in lege zakken. De nieuwe coalitie brengt in haar akkoord werkelijk niks nieuws onder de zon of het moet wel de strategisch hoog gekwalificeerde uitspraak over de nieuwe bestemming van de hondenbelasting zijn. Of vele malen erger de zeer discutabele uitspraak over de financiële compensaties voor Valkenburg bij een eventueel vertrek van Holland Casino. Een dodelijke uitspraak gezien de huidige stand van het Casino dossier.

Dames en heren,

In zo’n 30 gepresenteerde uitspraken is werkelijk niks nieuws te lezen. Hoezo NIEUWE POLITIEK dan? Hebben we niet met SMART – juist mevrouw Habets! – met SMART uitgekeken naar de vernieuwing. Bij liefst 27 onderwerpen – en zeker niet de minste – spreekt de coalitie over “extra inspanningen”, “wordt nader onderzocht”, “wordt in overleg betrokken”, “is een punt van overweging”, “zijn meer maatregelen noodzakelijk”, “wordt opnieuw bekeken”, “moet het nodige aan gedaan worden”, “wachten het onderzoek af” en zo kan ik nog even doorgaan. Hoezo NIEUWE POLITIEK? Hoezo SMART? Mevrouw Habets, U bent toch steeds de pleitbezorgster geweest van zo SMART mogelijk formuleren van raad- en beleidsstukken. Hiervoor bent u toch altijd op de barricaden gegaan? Kennelijk hebt u dezelfde metamorfose ondergaan als de heer Kleijnen. Houd het maar lekker vaag, dan is er in ieder geval een eerste samenwerkingsbasis, en zullen we wel zien waar we uitkomen.

En daarmee hebben gelijk alle nieuw beoogde coalitiepartijen hun eigen kiezers een veeg uit de pan gegeven. De CDA fractie durft zelfs te stellen dat er sprake is van list en bedrog. Hoe staat het met de belofte van de SP aan haar kiezers dat de ontwikkeling Villa Via Nova met Albert Heijn absoluut geen doorgang kan hebben, dat er een einde moet komen aan de hoogmoedswaanzin rondom de Centrumplannen, geen Wellnessboulevard omdat die enkel en alleen voor de dikke portemonnee is, dat er absoluut meer geld voor handhaving moet komen. Niks van dat alles! Nee, alleen vaagheden, om de hete brei draaien; juist ja, vanwege de zo noodzakelijke coalitie gigantisch veel concessies doen. Als SP kiezer wist ik wel naar wie ik nu met de tomaten moet gooien.

En hoe dan bij TranspErant? Dit 2e liberaal bolwerk belooft haar kiezers een daling van de parkeergelden en de vermakelijkhedenretributie en wenst absoluut meer volksfeesten en evenementen. Maar niks van die stelligheid is te vinden in het coalitieakkoord. Hoezo NIEUWE POLITIEK? Zeer zeker de TranspErant kiezer moet zich bedrogen voelen.

Bij Algemeen Belang is het niet veel anders. Staat hun verkiezingsprogramma al bol van algemeenheden, vaagheden en weinig daadwerkelijke beleidskeuzes, het bereikte coalitieakkoord bevestigt nog maar eens het kameleongedrag van Algemeen Belang. Het kan linksom, het kan rechtsom; voorop staat alleen het pluche, koste wat kost, kennelijk in het algemeen belang! En dan telt plotsklaps je kiezer niet meer mee.

Gaat u allen het uw kiezers maar uitleggen. Hoongelag en ongeloofwaardigheid zullen uw lot zijn!

Als NIEUWE POLITIEK bent u na wekenlang onderhandelen en onderzoeken – met brede hulp van de raadsgriffie en secretarie – er niet in geslaagd uw akkoord te voorzien van een huishoudboekje en portemonnee. Dat het al moeilijk is bij uw geformuleerde vaagheden überhaupt een portemonnee te trekken, het had u als NIEUWE POLITIEK alles aan gelegen moeten zijn de kiezer ook de rekening van uw wensen en plannen te presenteren. U spreekt toch letterlijk in uw akkoord van “het voeren van een strikt en realistisch financieel beleid”. U laat na al die weken echter niks zien. Niks, helemaal niks. Hoezo NIEUWE POLITIEK? Hoezo duidelijkheid vooraf aan gemeenteraad en burger. Niks dus!

Sinterklaas spelen en cadeautjes strooien zonder ze te kunnen betalen is dodelijk. Ziedaar, de mooie en dure cadeaus van bovenal de SP: een eigen huisartsenpost, de witte vuilniszak die niet verdwijnt zoals beloofd, maar gratis wordt uitgedeeld aan de minima, het minimabeleid dat wordt opgetrokken tot 110% van het minimumloon en de verruiming van de bijzondere bijstand en het breekfonds. Voor het opsporen van de stille armoede gaan sociale werkers op pad om ieder individueel geval te helpen om te krijgen waar hij/zij recht op heeft. Waar is uw financiële onderbouwing, mijnheer Kleijnen?

Dames en heren,

Voor het CDA is het dan ook klip en klaar: dit bereikte coalitieakkoord straalt duidelijk geen committent uit tussen de partijen SP, TranspErant en Algemeen Belang. Vergelijk de drie partijprogramma’s, lees het akkoord en concludeer: een samenraapsel van vaagheden en onduidelijkheden. Geen echte keuzes en heel veel open eindes.

Als er al iets gezegd wordt, frapperen de tegenstrijdigheden. Wat denkt u van deze: doel is extra stimulans van de lokale economie doch beleid is deze economie verder uithollen, letterlijk een afbraak- en saneringsbeleid gaan voeren. Verder valt het fragmentarisch denken op: het een wordt niet aan het ander gekoppeld, er zit geen logica in de afzonderlijke hoofdstukken onderling.

Een eenduidige en gedeelde visie tussen de nieuwe coalitiepartners is nergens te bespeuren. Het geheel overziend krijgen wij de indruk dat t.a.v. het ene onderwerp de SP haar zin krijgt, dan weer eens een keer AB en dan is er weer een stokpaardje van Transperant; maar over de meeste onderwerpen is er in het geheel geen mening. Wat is dit nu: is dit diepe onderlinge verdeeldheid, speelt er angst om kleur te bekennen of is het enkel oppervlakkigheid van de NIEUWE POLITIEK?

Met dergelijke algemeenheden kun je bij elk kritisch geluid uit de samenleving heel gemakkelijk als draaitol fungeren. Voor de goede vrede de ene keer linksom draaien en om maar niet teveel averij te lopen de andere keer rechtsom. Herinnert U zich nog recentelijk de reactie van de nieuwe coalitie op de kritiek van de ondernemers uit het Centrum? Juist ja, in het coalitieakkoord dus niks over Albert Heijn en de retailstructuurvisie. Kortom: het kan alle kanten opgaan? De vraag is alleen welke? Geen keuzes dus.

Deze zogenaamde NIEUWE POLITIEK geeft geen enkele richting aan. Het is eerder een doodlopende weg. En als er al ergens enige richting wordt aangegeven, dan is die zeer discutabel met een financieel open eind.

Wat hebt u dan, geachte nieuwe coalitie gedacht of gemeend bij de nieuwe typering, het nieuwe karakter van het Centrum van Valkenburg, het karakter van Bier, Frites en Schnitzels? Het moet weer allemaal ouderwets levendig en gezellig worden, zo stelt U. Dames en heren, zo waarlijk, hoedt U nu voor de relletjes en de rotzooi uit de jaren zestig/zeventig. Met Bier, Frites en Schnitzels gaan we met de beoogde nieuwe wethouder van toerisme weer hete tijden tegemoet. Veel succes met uw gesprekken met ondernemers en inwoners; die laatsten gaan het gelag betalen.

Beste nieuwe coalitie,

Nog gisterochtend hebt u in de krant kunnen lezen dat de daling van de werklozen in onze regio niet is gedaald in tegenstelling tot andere regio’s in Limburg. Het Heuvelland en niet minder onze gemeente heeft het moeilijk in het creëren van extra werkgelegenheid. Extra impulsen en krachtige keuzes naar onze basiseconomie het toerisme is van allerhoogste prioriteit. Die impulsen en die keuzes maakt u niet in het coalitieakkoord.

U zet daarmee direct de deur open tot een nog groter verlies aan banen. Financiële injecties in een nieuw armoedebeleid is dan een doekje voor het bloeden. Met alleen meer geld voor de minima, bent u er echt niet. Werk en arbeid zijn hét antwoord op vele vragen van deze doelgroep. Maar ook voor onze jongeren. En niet in het minst voor al degenen, die direct en indirect afhankelijk zijn van het toerisme – en dat is toch gauw de helft van onze beroepsbevolking – die burgers die vooruitzicht willen houden op behoud en liefst uitbouw van de werkgelegenheid. Hier ligt de opgave voor Valkenburg aan de Geul. In onze toeristische sector wensen deze CDA fractie geen met Nedcar vergelijkbare ontslaggolf. Nieuw werk en behoud van werk dus als antwoord op het voorkomen van sociaal isolement en de bevordering van het welzijn in zijn algemeen!

Die duidelijke keuzes maakt deze coalitie niet, voor die duidelijke bestuursverantwoordelijkheden loopt u weg en nog erger: hiermee laat u uw eigen kiezers in de steek en letterlijk in de kou staan. De kiezers die zo gehoopt hebben op die NIEUWE POLITIEK.

Het CDA zal in haar nieuwe oppositierol wel degelijk vanuit deze laatste filosofie aan de slag gaan. Iedereen aan de slag, niemand aan de kant. Onze koers is daarin helder: lees ons verkiezingsprogramma “Anders.. en Beter” maar.

Schandalig dat u onze verkiezingsslogan als inspiratie gebruikt voor zo’n zwak akkoord. Dat heeft u echt Anders moeten doen maar wel Beter. Puur plagiaat dus.

Mijnheer de Voorzitter,

Met de kennis en de wetenschap dat op 31 mei nog een extra inhoudelijk debat volgt over het coalitieakkoord – tegen die tijd hopelijk ook voorzien van een financiële paragraaf – wil ik met onderstaand citaat uit de “Zeven spirituele wetten van succes” van de Indische geleerde en schrijver Deepak Chopra de NIEUWE POLITIEK met haar akkoord als volgt typeren:

Je bent wat je diepe, bezielende wens is.

Zoals je wens is, zal je wil zijn.

Zoals je wil is, zullen je daden zijn.

Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.

Voorzitter,

Het nieuwe coalitieakkoord blijft hangen in enkele wensen, er gaat geen duidelijke wil vanuit, concrete daden ontbreken, dus NIEUWE POLITIEK: weet straks wat uw lot zal zijn!!

Veel wijsheid aan het nieuwe college.

Dankuwel.

← Vorig bericht

PvdA reageert op coalitie accoord

Het Goudenrood in Houthem ondervindt overlast van de autoweg A79

Volgend bericht →