CDA bezorgd over bericht sluiting basisscholen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » CDA bezorgd over bericht sluiting basisscholen

In Vilt en HouthemAan het College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Heer A. Hoeberigs, griffier
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul.
Berg en Terblijt, 20 oktober 2008
Betreft: Vragen artikel 41 RvO inzake sluitingsdreiging basisscholen
Geacht College,
In het weekblad `Heuvelland Aktueel` nummer 42 staat op de voorpagina een artikel met als kop `basisscholen met sluiting bedreigd`.
De kern van de boodschap van genoemd artikel is dat de gemeente verwacht dat een aantal basisscholen op korte termijn de deuren moet sluiten.
Het gaat in eerste instantie om de scholen in Vilt en Houthem. Volgens de schrijver van genoemd artikel is de sluiting pas onderwerp van gesprek na het schooljaar 2009 / 2010.
De CDA-fractie acht bovenstaande berichtgeving, gebaseerd op Uw informatie in de programmabegroting, voor ouders verontrustend, onjuist en onnodig.
Wij hebben al diverse reacties van bezorgde ouders naar aanleiding van dit persartikel ontvangen.
Zoals bekend is het openhouden of sluiten van bepaalde scholen de verantwoording van het overkoepelende bestuur Innovo. Juist doordat er vele scholen, ook buiten Valkenburg a/d Geul, onder de paraplu van Innovo vallen, is het mogelijk dat de krachten gebundeld worden, om kleine scholen in stand te kunnen houden.
Van bestuur Innovo hebben wij vorig jaar nog vernomen dat sluiting absoluut niet aan de orde is. Integendeel, Innovo´s beleid is er op gericht dat de basisscholen met minder leerlingen dan de vastgestelde norm toch een verantwoord en hoogwaardig onderwijsprogramma kunnen blijven bieden.
Wij willen U hierbij de volgende vragen stellen:
Vraag 1:
Wat is de inhoud van Uw contact met Innovo aangaande de onderhavige problematiek?
Hebt U eventueel onlangs nog andere informatie ontvangen dan wat eerder met de Raad gedeeld is?
Vraag 2:
Wij kunnen ons voorstellen dat genoemd artikel op de voorpagina voeding geeft aan negatieve geruchten t.a.v. de genoemde scholen.
Naar aanleiding van die informatie gaan ouders twijfelen of ze er goed aan doen om hun kind volgend schooljaar aan te melden bij een school die, volgens de pers, wellicht geen 8 jaar meer open zal zijn. Wij achten het mogelijk dat er op deze wijze selffulfilling prophecy kan gaan ontstaan.
Bent U het met onze fractie eens dat het goed en verhelderend zou zijn om duidelijke voorlichting over het onderhavige onderwerp aan onze inwoners te geven?
Vraag 3:
Bent U bereid om een en ander in een persbericht, bv. op de stadhuispagina van Heuvelland Aktueel, `recht te zetten`?
Hoogachtend,
namens de CDA-fractie Valkenburg a/d Geul,
Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

Cedric Prevoo wordt karate kampioen

Mergelfestival levert aparte kunst op

Volgend bericht →