CDA blijft aandringen op vrijmaken van geld voor renovatie Streekmuseum

Voorpagina » Nieuws » Politiek » CDA blijft aandringen op vrijmaken van geld voor renovatie Streekmuseum

Te reserveren uit het superdividend van de Bank Nederlandse Gemeenten

De CDA fractie heeft eerder voorstellen gedaan extra middelen beschikbaar te stellen voor enkele hoogst noodzakelijke verbouwingen en renovaties in het Valkenburgse Streekmuseum. Het oude CDA plan voor het Streekmuseum een deel van het rekeningoverschot 2005 van de begroting ter beschikking te stellen, zijn zowel door u als de coalitiepartijen Algemeen Belang, SP en Transperant tot op heden afgewezen.

Op de economische pagina van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad van woensdag 16 augustus 2006 is te lezen dat onze gemeente een bedrag van liefst € 189.119 gaat ontvangen, zijnde een extra uit te keren superdividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeenten kunnen het geld naar eigen inzicht gebruiken voor zaken waar ze tot voor kort geen geld voor hadden of om hun begrotingstekort te minderen. Kortom een extra kadootje van de BNG.

Omdat u deze week gestart bent met uw voorbereidingen van de begroting 2007 doet de CDA fractie een indringend beroep op u het BNG-dividend allereerst in te zetten voor de bedoelde renovaties en verbouwingen van het Streekmuseum. Wat dan nog overblijft, kan volgens het CDA worden ingezet voor eventuele begrotingstekorten, net zoals u dat wenst te doen met het rekeningoverschot 2005.

Nogmaals breng ik bij U in herinnering dat het Streekmuseum al enkele jaren het gemeentebestuur en externen voor extra subsidie vraagt in belangrijke infrastructurele voorzieningen als gevolg van verscherpte veiligheidseisen ter verzekering van hun collectie, enkele wensen ten aanzien van het goed functioneren als museum naar de eisen anno 2006, waaronder in ieder geval een verbeterde entree, voorzien van een tochtsluis, alsmede enkele wensen ter bevordering van de energiebesparing. Met deze investeringen is een bedrag gemoeid tot een totaal van afgerond € 50.000,-

Het beschikbaar komen van dit superdividend is een unieke en eenmalige kans het Streekmuseum te helpen in haar noodkreet teneinde de noodzakelijke investeringen te realiseren.

Vraag 1:

Bent u op de hoogte dat de gemeente Valkenburg aan de Geul een superdividend van de BNG ter waarde van € 189.119,- gaat ontvangen?

Vraag 2:

Bent u bereid dit superdividend tot een waarde van minimaal € 50.000 in te zetten voor de bedoelde aanpassingen in het Streekmuseum?

Met vriendelijke groeten,

CDA raadsfractie

Roger Huntjens,

Fractievoozitter

← Vorig bericht

Riolering centrum: geen vernauwing

Walnotenbomen leveren een oplossing voor het klimaatprobleem

Volgend bericht →