CDA doet een verzoek tot interpellatie in de komende raadsvergadering

Voorpagina » Nieuws » Politiek » CDA doet een verzoek tot interpellatie in de komende raadsvergadering

over hulp aan bezwaarmakers tegen MAA Airport voor het indienen van een beroepsschrift

Naar aanleiding van het besluit van 31 augustus 2006 van 2 ministeries op de talrijke bezwaarschriften tegen het Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Maastricht, verzoekt de CDA fractie om een kort interpellatiedebat in de Raadsvergadering van 18 september 2006.

In totaal zijn tegen het Aanwijzingsbesluit 687 bezwaarschriften ingediend, waarvan een heel groot gedeelte door inwoners van onze gemeente, inclusief Uzelf als B&W namens deze gemeente. Omdat de beroepstermijn van zes weken is ingegaan op 1 september j.l., resteren voor onze inwoners nog zo’n vier weken om beroep in te stellen. Vanwege deze spoedeisendheid wenden wij ons tot U.

In een besluit, liever gezegd een boekwerk van liefst 112 pagina’s, hebben de minister en de staatssecretaris hun beslissing op bezwaar gemotiveerd. Voor de gemiddelde bezwaarmaker wordt het een gigantische opgave tegen deze beslissing nadere beroepsgronden en nieuwe overwegingen in te dienen. Hiervoor is specialistische hulp nodig. Hulp die U als overheid kunt bieden; U laat zich immers zelf bijstaan in uw eigen beroepsprocedure door een gerenommeerd en gespecialiseerd advocatenkantoor. Overigens lof van het CDA dat u werk maakt van het beroep, samen met Margraten en Gulpen-Wittem.

Vele inwoners hebben inmiddels laten blijken zonder specialistische hulp af te haken. Uzelf weet wat daarvan de gevolgen zijn. Het is van belang om in grote getale als één blok en in gezamenlijkheid, liefst weer met 687 belanghebbenden, beroep in te stellen. Vandaar dat wij ons tot U wenden met de volgende vragen?

Vraag 1:

Bent U bereid voor de oorspronkelijk bezwaarmakende inwoners uit onze gemeente met spoed een tijdelijke juridische helpdesk te openen in het gemeentehuis, waar de bewoners met vragen over het in te stellen beroep terecht kunnen?

Vraag 2:

Bent U bereid met spoed in gemeenschapshuis ’t Vöske een voorlichtingsavond te organiseren met behulp van een gemeentelijk jurist of ingehuurde advocaat om de beslissing op bezwaar door de minister en staatssecretaris toe te lichten en geïnteresseerde inwoners handreikingen te geven voor een beroepschrift?

Vraag 3:

Bent U bereid met de hoogste spoed een modelberoepschrift op te stellen voor onze inwoners teneinde hun behulpzaam te zijn in de poging de afwijzende beslissing van de minister en staatssecretaris met succes verder aan te vechten?

Valkenburg aan de Geul, 15 september 2006.

Namens de CDA fractie,

Marij Verheggen-Penders.

← Vorig bericht

Infrastructurele aanpassingen rond basisschool Berg

Stichting OBS zit krap bij kas en vraagt financiële bijstand aan de gemeente

Volgend bericht →