CDA spoort Tweede Kamer aan tot generaal pardon asielzoekers

Voorpagina » Nieuws » Politiek » CDA spoort Tweede Kamer aan tot generaal pardon asielzoekers

Vele lokale afdelingen van het CDA, waaronder ook de Valkenburgse raadsfractie, sporen hun CDA vertegenwoordigers in de Tweede Kamer aan tot het realiseren van een generaal pardon bij minister Verdonk voor een groep asielzoekers die voor 1 april 2001 hun asielaanvraag hebben ingediend. Eerder heeft de CDA raadsfractie middels een motie voor deze actie al de handen over elkaar gekregen van de voltallige Valkenburgse gemeenteraad. Met deze actie hopen de CDA’ers dat er een einde komt aan een slepende onzekerheid voor deze groep mensen, die al jarenlang in Nederland wonen en waarvan hun kinderen veelal regulier ingeburgerd zijn in de lokale gemeenschappen. Hieronder treft u de resolutie aan die eind deze maand door CDA Valkenburg aan de Geul wordt gesteund op de landelijke Algemene Ledenvergadering CDA te Amsterdam.

Namens de CDA raadsfractie,

Roger Huntjens.

Resolutie

De CDA Algemene Ledenvergadering in een reguliere bijeenkomst met hun leden bijeen op 29 en 30 september 2006

. gehoord, geanalyseerd en bediscussieerd hebbend de problematiek rond het huidige

asielzoekersbeleid t.a.v. hen die onder de oude vreemdelingenwet vallen, hetgeen niet

wordt onderkend als humaan ten aanzien van de mensen die dit aangaat,

. kennis genomen hebbend van:

– de met vrijwel algemene stemmen aangenomen motie op het VNG congres op 14 juni

2006 te Maastricht voor een Specifiek Pardon,

– de vele verzoeken uit CDA-kringen en van anderen voor een Specifiek Pardon

. overwegend dat wij als CDA een beleid voorstaan wat gericht is op medemenselijkheid,

respect en saamhorigheid

verzoekt

de leden van de CDA Tweede Kamerfractie een Specifiek Pardon, te agenderen en te ondersteunen in een vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zo spoedig mogelijk, inhoudende:

”Het verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan alle asielzoekers, die vallen onder de oude Vreemdelingenwet en dus vóór 1 april 2001 hun eerste asielaanvraag hebben ingediend en thans nog in Nederland verblijven (exclusief personen die veroordeeld zijn vanwege een ernstig misdrijf).”

en gaat over tot de orde van de dag

Getekend in Amsterdam, 29 september 2006,

Deze resolutie wordt gesteund door CDA Valkenburg aan de Geul

Getekend in Valkenburg, 8 september 2006.

Roger Huntjens,

Raadslid en Fractievoorzitter CDA

Jef van de Sanden,

Secretaris Bestuur CDA

Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Appartementen en zorgwoningen op Frissen complex in Houthem

1e editie Fiets 4-daagse Valkenburg succes

Volgend bericht →