CDA stelt negen vragen over vliegtuigen boven Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » CDA stelt negen vragen over vliegtuigen boven Geuldal

Wethouder Dauven (AB) is onduidelijk geweestAan het College van Burgemeester en Wethouders
te Valkenburg aan de Geul.
Berg en Terblijt, 31 maart 2007
Betreft: vragen artikel 41 RvO inzake vliegtuigen boven het Geuldal
Geacht College,
Via de artikelen in De Limburger d.d. 22 maart en 28 maart j.l. met als kop: “Vliegtuigen over Valkenburg” en “Nieuwe vliegroute over Valkenburg in juni in gebruik” werd de CDA-fractie geïnformeerd over de actualiteit van dit onderwerp.
De informatie die o.a. via het citeren van wethouder Dauven werd gegeven, roept de nodige vragen op.
Vraag 1:
Wat bedoelt de wethouder met zijn uitspraak dat het aantal vluchten boven het grondgebied van Valkenburg a/d Geul gelijk blijft? Waar vergelijkt hij dit mee, bv. met 2006 als geheel of met de stillere januarimaand 2007?
Vraag 2:
Dan gaat het volgens de wethouder om 5 tot 8 vluchten per dag en alleen bij een bepaalde windrichting.
Bedoelt hij dat 5 tot 8 vliegtuigen per dag over Strabeek, Broekhem en het centrum van Valkenburg vliegen i.p.v. over Berg en Terblijt? M.a.w. dat de overlast voor Berg en Terblijt met 5 à 8 vliegtuigen per dag wordt verminderd?
Vraag 3:
Wat is de betekenis van de toevoeging “bij een bepaalde windrichting”, dus bij zuidenwind? Betekent dit dat als de wind niet uit het zuiden komt, dat er dan geen vluchten over Strabeek, Broekhem en het centrum van Valkenburg zullen komen? En wat betekent dit voor Berg en Terblijt?
Vraag 4:
Als het aantal opstijgende en dalende vliegtuigen die een bepaalde route vliegen, kennelijk zo bekend is, wat is dan het aantal vluchten dat nog over Berg en Terblijt blijft vliegen?
Vraag 5:
Het is toch een ervaringsgegeven dat er in de wintermaanden over het algemeen minder gevlogen wordt dan in de zomer. Wat betekent dit voor het aantal vliegbewegingen boven onze gemeente? Zijn de door U aangehaalde aantallen gemiddeld over het hele jaar?
Vraag 6:
Dat zijn de gevolgen van het besluit van de luchtverkeersleiding dat vanaf 1 juni alle vliegtuigen via de ‘Twente’-route zullen gaan. Volgens de krant merken de inwoners daar “nauwelijks” iets van, maar met hoeveel KE (kosteneenheid) moet er dan rekening worden gehouden? En gaat het dan nog steeds over 5 à 8 vliegtuigen bij zuidenwind?
Vraag 7:
Het verleden heeft geleerd dat als het geluid binnen de norm van 20 KE blijft, er dan toch wel degelijk sprake kan zijn van overlast. Dat geldt des te sterker als het over diverse vliegtuigen per uur gaat.
Gezien de vele onbeantwoorde vragen die er m.b.t. dit onderwerp zijn, is de CDA-fractie verbaasd over Uw conclusie dat er geen reden is om bezwaar te maken tegen de wijzigingen die binnenkort doorgevoerd zullen gaan worden. Wilt U gewoon afwachten hoe het gaat uitpakken voor onze gemeente en in het bijzonder voor Strabeek, Broekhem en het centrum van Valkenburg? En zo ja, is er dan nog kans en een reële mogelijkheid om bezwaar te gaan maken, gezien de regelgeving in deze?
Vraag 8:
De CDA-fractie acht vliegtuigoverlast binnen onze gemeente onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat onze toeristen, bijvoorbeeld op een camping of genietend op de terrassen, regelmatig zullen worden opgeschrikt door passerende vliegtuigen.
Gezien de beknopte informatie in de kranten, die nogal sussend is, zijn wij er niet gerust op. Wij willen het College verzoeken om daadkrachtig op te treden en op de geëigende plaats te laten weten dat onze gemeente onder geen beding verstoring van rust en stilte zal accepteren. Dat in onze gemeente andere, zeer kwetsbare belangen op het spel staan dan voor de meeste andere gemeenten in Limburg, namelijk onze economie die op het toerisme stoelt.
Bent U bereid om een brief, c.q. een bezwaar met deze strekking zo spoedig mogelijk in te gaan dienen?
Vraag 9:
Zeer waarschijnlijk heeft de krant slechts een deel van de informatie afgedrukt, die U ter beschikking staat. De krant selecteert immers normaliter voor een breed publiek in zogenaamde hapklare brokken, waarbij details worden weggelaten. Bent U bereid om in de toekomst actief aan de raadsleden de complete informatie te gaan verstrekken over dit onderwerp?
Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
CDA-fractie Valkenburg a/d Geul, namens deze,
Marij Verheggen-Penders,
raadslid.

← Vorig bericht

Openingstoernooi L.T.C. Valkenburg

Verplaatsing koningsvogelschieten Jonge Nobele

Volgend bericht →