CDA stelt vragen over vliegtuigoverlast van Maastricht-Aachen Airport

Voorpagina » Nieuws » Politiek » CDA stelt vragen over vliegtuigoverlast van Maastricht-Aachen Airport

Naar aanleiding van een artikel in Dagblad De Limburger d.d. 10 juli 2006 met als kop: “Groen Links stelt toekomst vliegveld Beek ter discussie”, stelt de CDA-fractie U hierbij enige vragen.

Volgens genoemd persbericht zijn de Groen Links-fracties van Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen en Nuth van mening dat de toekomst van het vliegveld ter discussie moet worden gesteld als niets wordt gedaan aan de overlast.

Genoemde fracties vinden dat er een afweging moet komen tussen de beperkte werkgelegenheid die Maastricht Aachen Airport biedt en het werkgelegenheidsverlies door de achteruitgang van het leefklimaat en de toeristische sector.

Zoals bekend heeft het Heuvelland en in het bijzonder een deel van Berg en Terblijt te kampen met vliegtuiglawaai sinds de vliegroutes van MAA vorig jaar zijn verlegd.

Voor onze fractie is deze voortgaande aantasting van het leefklimaat in onze kernen en tegelijkertijd voor de hier verblijvende toeristen, onaanvaardbaar.

Onze gemeente heeft zich al jaren, met succes ingespannen om onze toeristische branche naar een hoger niveau te tillen, teneinde de werkgelegenheid in deze sector te kunnen behouden. De huidige overlast van het overvliegende verkeer betekent een achteruitgang van ons vijf-sterren-toerisme met minstens een ster. Onze fractie vreest voor verdergaande negatieve gevolgen voor ons toeristische imago op de lange termijn.

Vraag 1:

Deelt U onze interpretatie van genoemd artikel en de daaruit voortvloeiende ongerustheid en bezorgdheid ten aanzien van de verdergaande aantasting van het leefklimaat voor zowel de inwoners alsook voor de toeristen?

Vraag 2:

Wat is, sinds het aantreden van het nieuwe college, de inzet van onze gemeente geweest om invloed uit te oefenen op het binnenkort te nemen besluit door de staatssecretaris inzake de vliegroutes door MAA? Is er schriftelijk dan wel op andere wijze contact geweest met de verantwoordelijken en wat is het resultaat hiervan?

Vraag 3:

Indien de beoogde beslissing over een paar maanden onverhoopt negatief voor onze gemeente gaat uitvallen, wat wordt Uw strategie dan?

← Vorig bericht

Vragen van het CDA aan het College ivm een voorgenomen kulturele samenwerking met Monschau

Waterschap Roer en Overmaas bestrijdt bacterievuur

Volgend bericht →