CDA vraagt het College om cameratoezicht in het Halderpark

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » CDA vraagt het College om cameratoezicht in het Halderpark

De CDA fractie wenst openlijk steun te geven aan discotheekeigenaar.

De CDA fractie wenst openlijk steun te geven aan het pleidooi van de eigenaar van discotheek Ahoy hedenochtend in het Limburgs Dagblad voor het realiseren van cameratoezicht in het Halderpark.

In haar verkiezingsprogramma heeft het CDA als enige partij in onze gemeente een sterke voorkeur uitgesproken voor cameratoezicht in het Centrum. In onze 11 afspraken naar de kiezers hebben wij bovenaan ons lijstje in afspraak 1 gekozen voor een veilige gemeente met meer blauw op straat, extra camerabewaking, verplaatsbare snelheidsmeters en geen coffeeshops. In het verkiezingsprogramma hebben wij het Halderpark als eerste experimentgebied aangewezen.

En dus niet voor niks! In het krantenbericht doet de discotheekeigenaar uitgebreid verslag van de mistoestanden en onregelmatigheden in het Halderpark. Nog geen twee weken geleden heeft onze fractie ook al gesproken met een bewonersdelegatie uit de Koninginneweg/Emmalaan. De constant aanwezige dreiging die van het Halderpark uitgaat vanwege overlast veroorzakende jongeren, wildplassen, openbaar drankgebruik, openlijke vechtpartijen en regelmatig dealen en gebruik van softdrugs, is een regelrecht gevaar voor de aanliggende buurtschap. Bij u zijn meer dan genoegzaam bekend de vernielingen, die aangericht worden aan Kasteel Den Halder en de kerk Nicolaas & Barbara, waarvoor de eigenaren respectievelijk het kerkbestuur vele investeringen in herstel moeten aanbrengen. Kortom: de veiligheid en de leefbaarheid staat op het spel. De maat is vol! Aan deze overlast moet een einde komen.

Waar cameratoezicht is, daalt de criminaliteit, zo blijkt in de praktijk. Het CDA realiseert zich dat cameratoezicht zeer indringend en kostbaar is doch tot op heden hebben allerhande maatregelen van overheid (stadswacht, parkverlichting, wegsnoeien dichte bosjes) en politie (surveillance en verbaliserend optreden) niet geholpen. Dus dan cameratoezicht! In steden als Maastricht, Heerlen en Rotterdam werkt cameratoezicht uitstekend; de criminaliteitscijfers tonen dat aan. Van camera’s gaat bovendien een sterke preventieve werking uit. U hoeft ook niet bang te zijn dat inwoners en toeristen weerstand hebben tegen cameratoezicht.

Tegenwoordig is cameratoezicht allemaal veel meer geaccepteerd. Misschien dat programma’s als Big Brother, de Bus en de Villa daar aan hebben bijgedragen. In ieder geval realiseert de burger zich, samen met de wetgever, dat een beetje inbreuk op privacy in sommige gevallen te verkiezen is boven die heftige mate van criminaliteit, die in het Halderpark plaatsvindt. In bijna iedere grote winkel hangt nu een camera en dat vindt iedereen heel normaal. Ook in de Grotestraat-Centrum beschikken vele horecazaken al over cameratoezicht. Cameratoezicht heeft ook niks te maken met je toeristisch imago. Integendeel, indien aantoonbaar blijkt dat met deze vorm van toezicht de criminaliteit daalt, bevordert dit juist je imago als toeristisch centrum en veilig en aangenaam woon- en leefgebied.

Het nieuwe coalitieakkoord geeft in het hoofdstuk openbare orde en veiligheid aan dat gezocht wordt naar extra mogelijkheden in de preventieve sfeer. Welnu, met cameratoezicht maakt uw College de juiste keuze! Het CDA roept het gemeentebestuur op tot actie.

Vraag 1:

Onderschrijft u met het CDA de noodzaak van cameratoezicht in het Halderpark?

Vraag 2:

Bent u bereid met de hoogste spoed een korte studie te verrichten naar de mogelijkheden van het plaatsen van cameratoezicht in het experimentgebied Halderpark?

Vraag 3:

Bent u vanwege de urgentie bereid bij de behandeling van de Voorjaarsnota alvast een bedrag op te nemen voor de structurele kosten verbonden aan dit experiment?

Vraag 4:

Bent u bereid voor de eenmalige aanschaf van de benodigde apparatuur het rekeningoverschot 2005 ad € 261.000 in te zetten?

De CDA fractie ziet uw positieve beantwoording met warme belangstelling tegemoet.

Namens de CDA fractie,

Roger Huntjens,

Fractievoorzitter

← Vorig bericht

Wie herkent U op deze foto uit 1951 ?

Subsidie voor regionale en lokale mediaproducties

Volgend bericht →