CDA vraagt om  actie in de jacht op subsidies

|
, , ,

In een brief aan het College van B en W heeft raadslid Thomas Brune namens de CDA-fractie vragen gesteld over het binnenhalen van subsidies. 

Voormalige provinciale weg (Verbindings-as Vroenhof/Strabeek)
De herinrichting van  deze weg vindt plaats om drie doelen te bereiken: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, vergroten van de verkeersveiligheid en oplossen van wateroverlast. Een investering van 4 miljoen euro waarvan 1 miljoen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan en het wegonderhoud wordt betaald. 

Het CDA vraagt aan het college actief op zoek te gaan naar subsidies voor de overige drie miljoen. Hierbij wordt gerefereerd aan het feit dat het Rijk voor de komende 10 jaar 500 miljoen euro beschikbaar stelt als extra impuls voor de verkeersveiligheid. Deze gelden worden in verschillende tranches beschikbaar gesteld. Het CDA is niet tevreden met de gang van zake in deze getuige een passage  uit de brief. “Hierbij was het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ aan de orde en de eerste aanvraagronde liep van 1 juli tot en met 1 september 2020. Dit had ons in het meest gunstige geval een subsidie van 1,5 miljoen euro kunnen opleveren. Heeft de gemeente hiervoor ingeschreven? Zo ja, op welke gronden is de subsidie niet toegekend? Zo nee, waarom heeft de gemeente hiervoor niet ingeschreven?”

Aan wethouder Vankan (Algemeen Belang, Fysiek Domein) wordt vervolgens  gevraagd of hij erop voorbereid is om bij een tweede aanvraagronde meteen over te gaan tot inschrijving.

Subsidiehunter
In het kader van bovengenoemde kaart Brune nogmaals het aantrekken van een subsidiehunter (bedoeld wordt een persoon die probeert subsidies los te weken bij de overheid red.) aan. Het CDA heeft  hiertoe een voorstel ingediend en tot op heden daarop geen reactie gekregen. Vandaar de vraag aan het college wanneer een reactie verwacht mag worden. 

Lees hier de volledige CDA-brief.
Foto Google maps

← Vorig bericht

Klokken en vuurwerk in de Nieuwjaarsnacht & bekijk de video

DOCU’S: “Hole in One, Topsport door jonge Ogen”

Volgend bericht →