CDA vraagt tijdens de Raadsvergadering een interpellatie-debat aan

Voorpagina » Nieuws » Politiek » CDA vraagt tijdens de Raadsvergadering een interpellatie-debat aan

Naar aanleiding van de besluitvorming in de B&W vergadering van 16 mei j.l. verzoekt de CDA fractie om een kort interpellatiedebat over de onderwerpen:

  1. werkbezoek aan Veneto
  2. relatiebeleid tijdens Tour de France aankomst 2006

Werkbezoek aan Veneto

Besloten is de wethouder EZ, de directeuren BZ/EZ en SOB namens de gemeente af te vaardigen voor een werkbezoek aan Veneto/Italië.

Aan de fractie SP alsmede wethouder Kleijnen (SP) wordt navolgende voorgelegd:

Werkbezoeken in deze omvang zijn door de fractie SP steeds bestempeld als geldverslindende en veel te veel gemeenschapsgeld kostende snoepreisjes voor burgemeester en wethouders.

In het verleden heeft de fractie SP terstond op dit soort besluiten gereageerd; een reactie is nu uitgebleven, waaruit de CDA fractie concludeert dat de fracvtie SP instemt met deze buitenlandse reis.

Wat is de reden dat de fractie SP alsmede wethouder Kleijnen (SP) instemmen met dit werkbezoek aan Veneto door de wethouder EZ?

Relatiebeleid tijdens de Tour de France aankomst 2006

Besloten is een lijst van genodigden vast te stellen, de kosten van het gastheerschap te dekken uit het budget van de Tour de France aankomst en de kosten voor de gasten op de finishtribune te putten uit het representatiebudget van de gemeente.

Aan de fractie SP en wethouder Kleijnen (SP) wordt navolgende voorgelegd:

Het relatiebeleid en het gastheerschap rondom grote wielerevenementen hebben altijd de “warme” belangstelling gehad van de fractie SP en huidig wethouder Kleijnen. Partijen hebben altijd transparantie en openheid in deze voorgestaan. Deze fractie SP alsmede wethouder Kleijnen hebben ook steeds gevraagd naar een apart raadsvoorstel gastheerschap Tour de France aangezien in deze kosten in de oorspronkelijke raadsvoorstellen alsmede het budget TdF niet is voorzien. Nu in deze een reactie van de fractie SP tot op heden is uitgebleven, gaat de CDA fractie ervan uit dat dit besluit van B&W van 16 mei j.l. de instemming genniet van de fractie SP.

Aan de fractie SP alsmede wethouder Kleijnen worden de navolgende vragen voorgelegd:

ü Waarom gaan de fractie SP alsmede wethouder Kleijnen akkoord met betreffend voorstel relatiebeleid zonder dat dit onderwerp in een apart raadsvoorstel gastheerschap wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zoals bedoelde fractie en wethouder altijd verwoord en gewenst hebben?

Aan de verantwoordelijk portefeuillehouder worden navolgende vragen voorgelegd:

ü Welke zogenaamde kosten gastheerschap zijn verdisconteerd in het budget van de Tour de France? In welk raadsvoorstel is hierover eerder besloten? Over welke uitgaven gaat het precies en voor welk bedrag?

ü Hoe hoog bedragen de kosten voor de gasten op de finishtribune? Waarom wordt dit bedrag uit het representatiebudget van de gemeente gefinancierd en niet via het budgetrecht van de gemeenteraad middels een apart raadsvoorstel gastheerschap? Hoe hoog bedraagt het saldo 2006 van de post representatie en wat zijn de verplichtingen tot heden?

Valkenburg aan de Geul, 29 mei 2006

Namens de CDA fractie,

Roger Huntjens.

← Vorig bericht

Gemeente Valkenburg schept duidelijkheid over de rol van projectontwikkelaar 3W

Reactie van IBGV tijdens bespreking van het Coalitie-akkoord

Volgend bericht →