CDA vraagt volledige openheid over herbouw Croix

Voorpagina » Toerisme » CDA vraagt volledige openheid over herbouw Croix
Met negen vragen – lees hier – en met een verwijzing naar een eerdere open brief – hier te lezen – doet de CDA-fractie een uiterste poging in de gemeenschap levende vragen rondom de herbouw van Croix de Bourgogne en de dependances Louis en Theodoor aan het Theodoor Dorrenplein beantwoord te krijgen.
Het CDA stelt dat de stadsbouwmeester maar liefst op negen punten geadviseerd heeft de voor (her)bouw vereiste vergunning niet te verlenen. Waarom heeft het college dan toch, zonder nader overleg, de ontwerp-vergunning ter inzage gelegd?
Heeft het college bij ontwikkelaar en architect er op aangedrongen tegemoet te komen aan de bezwaren en opmerkingen van de stadsbouwmeester? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Zijn er naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen nog veranderingen aangebracht in de ontwerp-vergunning?
Waarom wordt authentiek mergel niet als voorwaarde opgelegd voor vergunningverlening?
Worden bij de beoordeling van de vormgeving en het materiaalverbruik alle afspraken, gemaakt in de welstandsnota, nu ondergeschikt gemaakt aan economische belangen en de visie van de betrokken architect?
Op alle nu gestelde negen vragen, maar ook op de al eerder verstuurde open brief van 8 december 2017 vraagt de CDA-fractie een spoedige inhoudelijke reactie. Daarbij gaat het CDA er van uit dat er antwoord komt voordat er definitief besloten wordt over de omgevingsvergunning Croix de Bourgogne, Louis en Theodoor.
Foto-archief TV Valkenburg
← Vorig bericht

Programma handbalcompetitie voor zaterdag 13 januari

"Wat brengt het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed?"

Volgend bericht →