CDA wil behoud kaartverkoop

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » CDA wil behoud kaartverkoop

Vragen aan het college t.b.v. behoud kaartverkoop in het stationsgebouw.

College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Geneindestraat 4 6301HC

Valkenburg aan de Geul

Vragen ex artikel 41van het Reglement van Orde.

2 september 2006.

Geacht college,

Service en gemak. Vooral voor een toeristenplaats als Valkenburg zijn dit essentiële begrippen. De meeste Valkenburgse ondernemers zijn zich hier terdege van bewust, zo ook de exploitant van ons fraaie Valkenburgse stationsgebouw. Deze levert, als extra service naar onze inwoner en toerist, losse treinkaartjes naar Maastricht en Heerlen.

De NS, welke ook gemak en service, bedoeld op de eigen organisatie en blijkbaar niet op de reiziger, hoog in het vaandel heeft staan, heeft deze verkoop verboden.

Als kaartverkoop vanuit het Valkenburgse stationsgebouw toch doorgaat overweegt de NS juridische stappen tegen de Valkenburgse ondernemer. Voor de kaartverkoop wordt verwezen naar de Readschop in de Doctor Erenstraat. Een geoefend wandelaar zal deze aankoop wellicht binnen 20 á 30 minuten realiseren, en zodoende net op tijd terug zijn voor de volgende trein.

Het feit dat de NS zelf geen kaartjes verkoopt is betreurenswaardig. Dat men echter vervolgens wil verbieden dat deze service wordt verleend door een derde is verbijsterend.

Geacht college, bent u de mening toegedaan dat kaartverkoop vanuit het stationsgebouw een essentiële service is aan onze inwoners en toeristen?

Wilt u er bij de NS aandringen om af te zien van juridische stappen tegen de verkoop van treinkaartjes vanuit het stationsgebouw?

Wilt u dhr. Pellegrom van het Valkenburgse staionsgebouw steunen om deze kaartverkoop te behouden?

Vriendelijke groet,

Eric Huids

CDA-fractie Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Uitkomst enquete VVV-Zuid Limburg over het zomerseizoen 2006

Doorrijder aangehouden in Valkenburg

Volgend bericht →