CDA wil beleid bij extreem winterweer.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » CDA wil beleid bij extreem winterweer.

Tijdig informeren?Raadslid Marij Verheggen van het CDA heeft in een brief aan het gemeentebestuur vragen gesteld over het gemeentelijke beleid bij extreem winterweer.
Zij vraagt of "het een plicht voor de gemeente is (wat nogal wat inwoners beweren) om straten en pleinen sneeuw- en ijsvrij te maken zodat huizen en vooral winkels, huisartsenpraktijken, kerken, etc. bereikbaar blijven?"Mensen ergeren zich aan de onduidelijkheid van het ophaalbeleid. Lees hieronder de volledige CDA brief:
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeentehuis Valkenburg aan de Geul
Berg en Terblijt, 2 januari 2011
Onderwerp:
Vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde inzake beperken overlast en verbeteren communicatie bij zware sneeuwval.
Geacht College,
Diverse inwoners van onze gemeente en in het bijzonder van kernen als Broekhem, Berg en Terblijt en Schin op Geul hebben bij raadsleden van onze cda-fractie geklaagd over de overlast als gevolg van de zware sneeuwval sinds 23 december jl. In een aantal situaties zijn inwoners van mening dat ze te weinig of niet goed geïnformeerd werden door de gemeente.
De winter is vroeg ingevallen. In november was er al sneeuw en in december verergerde alles door aanhoudende vorst met zware sneeuwval. Vlak voor en tijdens de kerstdagen waren, uitgezonderd de hoofdwegen zoals de rijkswegen, de wegen in de dorpen bedekt met een flinke laag sneeuw. Het normale autoverkeer was op de binnenwegen niet meer mogelijk. Pleinen en straten bij o.a. winkels en kerk waren glad en voor oudere mensen gevaarlijk. Auto’s konden niet of zeer moeizaam of slippend parkeren vanwege de dikke laag sneeuw op de invoeghavens. Ook wegen naar gemeenschappelijke voorzieningen en huisartsenpraktijken waren en zijn soms nog steeds zeer slecht begaanbaar en berijdbaar.
De winkels waren zeer moeilijk te bevoorraden: vrachtwagens slipten en moesten worden losgetrokken door tractoren. In de Valkenburgerstraat te Berg leidde een en ander tot chaotische verkeerssituaties en liepen enige auto’s blikschade op.
Er was bij de mensen in diverse kernen onvoldoende tot geen duidelijkheid omtrent het beleid van de diverse ophaaldiensten: huisvuil, groenbakken, plastic en oud papier werden in diverse straten wel opgehaald, in andere straten niet en oud papier werd nergens opgehaald. De vraag van velen was: “komen ze nu wel of niet ophalen?” en “klopt het dat ze het wel meenemen als wij het naar de hoek van de (grotere en beter berijdbare) straat brengen?” Kortom: er was grote behoefte aan informatie en die was er vaak niet.
Van bewoners van een boerderij in Terblijt vernamen wij dat de melkvrachtauto, die de melk kwam halen, in een slip geraakte en geen kant meer uitkon. Op diverse andere plaatsen deden zich soortgelijke situaties voor. In enkele telefonische hulpvragen aan de bel-en herstellijn zou men het antwoord hebben gekregen: “U moet de ANWB bellen”.
De cda-fractie is zich er van bewust dat in dergelijke situaties voor de gemeente ook de nodige “overmacht” geldt, bijvoorbeeld door het in vergelijking met andere jaren toch extreem winterweer, de beperkte capaciteit van zout, veegwagens, etc. De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst hebben beslist keihard gewerkt om de grote doorgaande wegen sneeuw- en ijsvrij te houden; dat is hun redelijk gelukt waarvoor onze complimenten.
Daarnaast was het uiteraard van gemeentewege een prima actie om de dagen voor oud en nieuw toch allerlei rommel (vuilniszakken, plastic en oud papier) wat in diverse straten lag, alsnog op te laten halen.
Maar de echte winter (januari en februari) is nog maar nauwelijks begonnen en het kan dus best zijn dat het geschetste extreme weer met de bijbehorende overlast zich opnieuw zal voordoen.
De cda-fractie is van mening dat er van gemeentewege meer duidelijkheid moet komen voor de mensen en daarom hebben wij in dit verband de volgende vragen en suggesties:
1. Is het een plicht voor de gemeente (wat nogal wat inwoners beweren) om straten en pleinen sneeuw- en ijsvrij te maken zodat huizen en vooral winkels, huisartsenpraktijken, kerken, etc. bereikbaar blijven?
En wat kan in dit opzicht anders of beter?
2. Nogal wat inwoners hebben begrip voor “enige dagen sneeuw- en ijsstraten” omdat de gemeente niet overal tegelijk kan strooien en vegen, maar als na 10 dagen hun straat nog spekglad is, menen ze dat de gemeente op dat punt verzaakt. Zit hier niet een kern van waarheid in en wat is het beleid in deze?
3. Mensen ergeren zich aan de onduidelijkheid van het ophaalbeleid. Hoe kan de gemeente dit in de toekomst in dergelijke situaties verbeteren? Tijdiger bekend maken via gemeentelijke website, kabelkrant en website TV Valkenburg, extra informatie via bel- en herstellijn?
4. Bent U bereid om een extreem-winterweer-beleid te maken met o.a. helder beleid over wat enerzijds wel en niet van de gemeente en anderzijds van de burgers verwacht mag worden en dat duidelijk via allerlei kanalen aan onze inwoners te gaan communiceren? Tevens dienen mensen te weten onder welke omstandigheden dat beleid ingaat en hoe en waar ze dan verdere info kunnen krijgen (zie 3).
Mogelijk kan dan de nodige ellende en irritatie worden voorkomen.
Wij vragen van de zijde van college en ambtelijke organisatie extra aandacht voor de beschreven problematiek.
In afwachting van een hopelijk spoedig antwoord (voor het invallen van een nieuwe winterperiode) verblijft namens de CDA-fractie,
hoogachtend,
Marij Verheggen-Penders, raadslid.

← Vorig bericht

PPGV vraagt voor extra raadsvergadering.

Dimitri wint 34ste Z.V.V. de Wiegert toernooi.

Volgend bericht →