CDA wil de Cauberg in Maharishi-Hill omdopen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » CDA wil de Cauberg in Maharishi-Hill omdopen

Volgens een voorpagina-artikel in Dagblad De Limburger d.d. 18 juli 2006 wil de Maharishi een kliniek bouwen op de Cauberg. Zijn organisatie wil dat liefst “morgen” de schop in de grond gaat. De gemeente is bereid mee te werken aan de plannen, die aansluiten bij de te ontwikkelen wellnessboulevard.

De Maharishi-organisatie wil een kliniek bouwen die qua grootte te vergelijken is met een hotel van 50 kamers. Bij de kliniek komt ook een opleidingsinstituut. Verder is het bekend dat de Indiase goeroe’s met name wensen te investeren in nieuwbouw, waarbij ze hoge eisen stellen aan het bouwterrein.

Naar aanleiding van bovenstaande informatie uit de krant, stelt de CDA-fractie U hierbij enige vragen.

Vraag 1:

Wanneer is Uw overleg met de Maharishi-organisatie gestart inzake bovengenoemde plannen? In welk stadium verkeert dit overleg momenteel?

Vraag 2:

Staan de plannen van deze Indiase organisatie los van de zogenaamde hotelbouwkavel op de Cauberg? Indien dit niet het geval is, wat is dan de relatie hiermee?

Vraag 3:

Wordt het voormalige klooster aan de Bosstraat, dat eigendom is van de Maharishi, bij het overleg betrokken?

Vraag 4:

Op welke plek op de Cauberg wensen zij nu precies te gaan bouwen en hoe groot is de beoogde bouwkavel die zij voor ogen hebben?

Vraag 5:

Wat is de geschatte investering waar het hier om gaat?

Vraag 6:

Als de plannen doorgang zouden kunnen vinden, wat is dan het te verwachten effect op de werkgelegenheid binnen onze gemeente en binnen de regio?

Vraag 7:

Hoeveel Maharishi-aanhangers uit het buitenland komen zich dan naar schatting vestigen in Valkenburg en omgeving?

De Maharishi opereert internationaal, zelfs in allerlei werelddelen. Naast de al genoemde nieuwe benamingen voor het Heuvelland, zoals Maastricht Hills en Holland Hills, kunnen wij overwegen om de Cauberg op internationaal niveau Maharishi-hill te gaan noemen.

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

de CDA-fractie Valkenburg a/d Geul,

namens deze,

Marij Verheggen-Penders,

Raadslid.

← Vorig bericht

Iason dames A bekert in Barcelona

De St.Rosamarkt in Sibbe

Volgend bericht →