CDA wil inspraak in "gunning" Gemeentegrot

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » CDA wil inspraak in "gunning" Gemeentegrot

Vanwege de impact en de exploitatie van de Gemeentegrot, vindt het CDA dat de Raad het College kan adviseren in toekomstige ontwikkelingen.College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Geneindestraat 4 6301HC
Valkenburg aan de Geul
11 augustus 2006
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde.
Betreffende: exploitatie gemeentegrot
Geacht college,
Inzake exploitatie gemeentegrot zijn er meerdere gegadigden met elk hun eigen visie, over hoe deze groeve in de toekomst te exploiteren.
Het college is bevoegd, om zonder tussenkomst van de Raad beslissingen te nemen over onroerende zaken zoals de gemeentegrot. Zo ook de toewijzing wie deze groeve gaat exploiteren.
Vanwege de uitstraling en aantrekkingskracht die de gemeentegrot heeft op het toerisme, is een goede exploitatie uitermate belangrijk voor heel Valkenburg aan de Geul.
Gezien dit belang van een goede exploitatie van dit unieke cultuurhistorische erfgoed, dat jaarlijks vele duizenden toeristen trekt, verzoeken wij u de diverse mogelijkheden tot exploitatie van deze groeve aan de Raad voor te leggen alvorens tot gunning wordt overgegaan.
Vriendelijke groet,
CDA-fractie Valkenburg aan de Geul
namens deze;
Eric Huids

← Vorig bericht

Open dag Modelbouwclub Zuid Limburg

Claudia Horbach verlaat Tv Valkenburg

Volgend bericht →