Deel centrum wordt versierd met bloemen

Voorpagina » Toerisme » Deel centrum wordt versierd met bloemen

In de uitgebreide commissievergadering van maandagavond maakt de heer Diederen namens de ondernemers gebruik van het spreekrecht over het bloemenplan voor het centrum. De versiering van bruggen, lantaarnpalen en de aankleding met bloemtorens in het centrum is goedgekeurd. Voor een zomer- en winterbeplanting en aanschaf van de materialen over een periode van 5 jaar is een bedrag van € 100.000,- begroot. Hiervan neemt de gemeente € 50.000,- voor haar rekening waarvan in het eerste jaar € 30.000,- worden beschikbaar gesteld. Ruyters Vastgoed is bereid € 12.500,- te investeren. De rest zal door de ondernemers worden geinvesteerd.
Geen gemeentelijke goedkeuring is gegeven voor gevelpotten in de Irmengardpassage, Louis van der Maesenstraat en Dr. Erensplein. Reden hiervan is dat dit in strijd is of zou kunnen zijn met betrekking tot het nog nader vast te stellen ‘Uitstallingenbeleid’. Voorlopig werden al door de Raad beperkingen opgelegd aan de reclameuitstallingen door de ondernemers. In verband met deze bloemversieringen zouden dan hierop weer aanvullende beleidsbeslissingen genomen moeten worden. Math. Knubben (CDA) vroeg zich af waarom een koppeling noodzakelijk is voor beleid op reclameuitingen en bloemversieringen;  Corry Fulmer (PGP) vond de eerdere toestemming van de Raad in febr. 2018 voldoende; Nelleke Gilissen (VVD) had geen moeite met plaatsing totdat het beleid volledig was vastgesteld; Gerti Silverentand (VSP) wilde graag weten of de sponsoren ook over 5 jaar meedoen aan de bloemversieringen; van Niels Dauven (AB) vernamen wij dat er een stichting was opgericht om de financiering veilig te stellen.
Demissionair wethouder Jan Vermeer (VVD) pleitte voor een directe toestemming maar dit wordt nogmaals besproken in de komende raadsvergadering.

← Vorig bericht

Bank van mozaïeksteentjes in Vilt beschadigd

Rondleidingen en stadswandelingen zijn in trek

Volgend bericht →