Centrumplannen zijn geen obstakel meer. Politiek gezien.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Centrumplannen zijn geen obstakel meer. Politiek gezien.

En wie behartigt de belangen van de bewoners van het getroffen gebied ?Na de beraadslagingen van afgelopen maandagavond kan geconcludeerd worden dat er “raadsbreed” steun is voor de gepresenteerde centrumplannen. Dit ondanks het feit dat de plannen nog geen enkele keer besproken zijn in de raad ! De tegenargumenten, aangedragen tijdens het debat over de aanname van de WVG, hebben bovenstaande constatering duidelijk gemaakt.
Alleen I.B.G.V. spreekt zich openlijk uit tegen de plannen vanwege het ontbreken van een financiële onderbouwing en dat het plan bouwtechnisch 2 à 3 maten te groot is voor Valkenburg aan de Geul.
De centrumplannen zijn uit de periode dat CDA – AB – PvdA en IBGV het college van B&W vormden in een vorige periode. En daarmee een meerderheid hadden in de diezelfde Valkenburgse raad. Het huidige college, bestaande uit AB – Transperant en SP, heeft de centrumplannen aangepast en onlangs gepresenteerd. Ook deze coalitie heeft thans een meerderheid in die raad.
Er blijft één raadsfractie buiten beschouwing. De VVD. Zij brachten de nieuwe plannen voortijdig naar buiten. Politiek gezien kunnen de centrumplannen op een meerderheid rekenen.
Is het dan een gelopen race ? Nee ! Duidelijk blijkt dat de plannen nog op velerlei terrein invulling dienen te krijgen. Er zijn nl. 7 “go en no-go” momenten opgevoerd in de overeenkomst met 3W. Dat zijn de zakelijke overwegingen.
Prominenter dienen de menselijke overwegingen vorm en inhoud te krijgen. Hoe gaan de plannenmakers om met de bewoners van de Reinaldstraat ? Wie zal de belangen van de bewoners vertegenwoordigen tijdens de verkoopfase, tijdens de alternatieve huisvestingsfase en een eventuele terugkeerfase ? Er zijn al voorbeelden van “afwimpeling” van problemen van bewoners bekend !Zonder steun, oprechte aandacht, goede voor- en nazorg voor de getroffen bewoners zal Valkenburg in de regio een deuk oplopen.
En dat is toch geen well(ness).

← Vorig bericht

Actie CDA i.v.m. de Wehryweg ?

Weer andere vliegroutes

Volgend bericht →