Wordt het 'Chengdu' of 'Valkenburg first'?

Voorpagina » Toerisme » Wordt het 'Chengdu' of 'Valkenburg first'?

Het was een thema woensdagavond tijdens de commissievergadering voor economie, financiën, toerisme en recreatie: gaat de raad van Valkenburg aan de Geul een stedenband aan met het Chinese Chengdu?
Er waren vier sprekers die allen een eigen invalshoek presenteerden en hun passie voor het werven van Chinese toeristen voor Valkenburg aan de Geul in het bijzonder en de provincie Limburg in het algemeen.
Dat gaat Valkenburg aan de Geul jaarlijks € 15.000,- kosten. “Peanuts” klasseerden Algemeen Belang-raadslid Wim Weerts en CDA-fractievoorzitter Math.Knubben de omvang van de bijdrage die gestort wordt in de pot die beheerd wordt door de provincie Limburg en de stad Maastricht.
Ondanks het geringe bedrag bestaan er bedenkingen in deze commissie EFTR. AB-raadslid Niels Dauven roerde zich als eerste na een vol uur aan presentaties/uitdagingen/netwerken/preposities en meer van deze termen om de commissieleden over de streep te trekken.
Dauven vond het niet nodig om naast het VVV-Zuid-Limburg en Global Exploration nog eens € 15.000,- extra subsidie te stoppen in een cultureel evenement terwijl de opbrengsten niet terug te vinden zijn in de op dit moment beschikbare stukken. “Ik zou bijna zeggen: Valkenburg First!”.
Collega-raadslid van AB Wim Weerts vindt het een lovend initiatief maar wil meer achtergrond informatie in de vorm van een raadsvoorstel om te kunnen beslissen. VVD-burgerlid Theo Rooding ziet in de stedenband een uitdaging die direct aangegaan moet worden.
Fractievoorzitter Math.Knubben van het CDA is nog niet zover. “Wij gaan in de fractie nog brainstormen”.
D66-fractievoorzitter Alita Hidding zei “verheugd te zijn over de mogelijkheden. Het is een prima plan waar we voorstander van zijn. Zeker voor de ceremoniële rol”.
Volgens warm pleitbezorger Martin Eurlings is snelheid geboden. Aangezien de grootste partij in de raad – Algemeen Belang – een raadsnota opgesteld wil hebben, kan geen besluit in de februari raadsvergadering genomen worden. Op zijn vroegst kan dat pas in medio april a.s. In China is men zeer voortvarend bezig en maakt men al plannen om in het najaar met bekend Chinese artiesten naar Valkenburg te komen. Eurlings noemde een ‘oost-west-festival in het Openluchttheater’ als voorbeeld dat in het najaar georganiseerd zou worden. De directie van het Openluchttheater is ‘flabbergasted’, aldus Eurlings.
Indien de gemeenteraad instemt in een stedenband met Chengdu wordt een ‘memory of understanding’ getekend en lift Valkenburg aan de Geul mee met de provincie en de stad Maastricht. “Nu heeft u nog een keuze”, aldus waarnemend-burgemeester Eurlings. “Als we gefuseerd waren met Maastricht, had u die niet”.
Chengdu 成都 is overigens bekend als stad van de pandabeer. In Chengdu is hét Chinese pandfokcentrum gevestigd. Er wonen nu 16 miljoen mensen, jaarlijks groeit Chengdu met 1 miljoen inwoners. Er zijn 120.000 agenten werkzaam, evenveel als inwoners in Maastricht. Van de Chinese steden is Chengdu een van de groenste. Sinds september 2010 is Chengdu de eerste stad in westelijk China met een eigen metrosysteem.

← Vorig bericht

Meedoen aan de evaluatie voor Kerststad Valkenburg?

Inloopsessie aanzet nieuwe aanpak Kerststad Valkenburg

Volgend bericht →