Chorale Valkenburg en Jeugdgebouw Achter de Erke krijgen coronasteun

Voorpagina » Nieuws » Chorale Valkenburg en Jeugdgebouw Achter de Erke krijgen coronasteun

Zangkoor Chorale Valkenburg en Jeugdgebouw Achter de Erke krijgen van de gemeente een eenmalige bijdrage uit de coronapot. Door het indienen van een motie door PGP, CDA, VSP en VVD – tijdens de vergadering ook gesteund door AB – zal het college van B&W de beide culturele instanties financieel steunen. Wethouder financiën Niels Dauven had de motie ontraden maar toch stemden alle fracties voor de motie.

Hoogte van de bijdrage
De hoogte van de bijdrage voor Chorale zal vergelijkbaar zijn met de steun die de overige muziekgezelschappen en koren eerder dit jaar kregen. En gemeenschapsvoorziening Achter de Erke krijgt een bedrag dat op dezelfde wijze berekent wordt als bij de overige gemeenschapshuizen is gebeurd.

Precedentwerking?
Op dit moment zijn twee culturele instanties/verenigingen die zich gemeld hebben. Er gaat een precedentwerking  van de motie uit, was de opvatting van de fractie Algemeen Belang. Dat was ook de mening van wethouder Dauven. Hij ontraadde de motie, die toch werd aangenomen door de gemeenteraad.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Noodbrug Odapark voor basisschool en Kerststad

Kunst van Jo Havenith bij Burgemeester Quicx in Houthem

Volgend bericht →