Coalitie reageert op CDA uitlatingen op Tv Valkenburg

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Coalitie reageert op CDA uitlatingen op Tv Valkenburg

Aan de redactie van de TV- krant van Valkenburg aan de Geul, 30.06.2006

Geachte redactie,

Het zou ondenkbaar zijn dat de TV- krant niet zou bestaan.

Alle informatie die men in en om de gemeente kan vinden wordt hier ter uiting gebracht

Of het nu cultuur, sport economie en politiek en meer betreft. Iedereen, ook wij als politieke partijen, maakt graag van dit medium gebruik door het geven van informatie of onze opinie.

Maar deze informatie kan, en helaas moet ook dat worden gezegd, behoorlijk eenzijdig zijn als een partij de ruimte krijgt om haar mening te uiten zonder dat de andere partij(en) desgevraagd hun mening of wederwoord kunnen geven.

Wij spreken bewust over desgevraagd want als een partij negatieve opmerkingen over anderen maakt zou men toch ervan uitgaan dat men, een goede journalistiek voerende, de andere partijen desgevraagd ook aan het woord laat.

Natuurlijk kunnen wij ons kenbaar maken zonder uitgenodigd (gevraagd) te zijn.

Mogelijk wordt ook uitgezonden wat ons wederwoord is. Toch is een onwaarheid dan al in het openbaar en gaat haar eigen leven leiden en dat valt dan toch onder de noemer van mening vormen terwijl een krant, onzes inziens, geacht wordt een verhaal zo objectief als mogelijk te brengen om juist niet aan meningsvorming te doen.

Wij vinden het dan ook bijzonder jammer dat u ons niet de gelegenheid heeft gegeven om direct aanvullend te reageren op het ingezonden stuk van het CDA waarin wordt verwezen naar het afwijzen van moties tijdens de laatste raadsvergadering.

Verder willen wij in dit kader als coalitiepartijen graag ingaan op de beschuldigingen van de kant van het CDA dat wij, als coalitiepartijen, al hun moties ingebracht op 20.Juni 2006 naar de prullenmand hebben verwezen.

Waarom zijn in de laatste raadsvergadering de vijf door het CDA ingediende moties niet aangenomen door de coalitiepartijen?

Het waarom is in feite heel simpel.

De moties zijn onnodig en dus overbodig en zeker niet wenselijk op dit tijdstip!

Het CDA geeft in deze moties zelf al aan dat deze allen van het coalitie akkoord zijn afgeleid.

Het zou dan ook logisch zijn om de uitwerking van dit akkoord af te wachten alvorens moties in te brengen.

De coalitie heeft het college toch al gevraagd om het coalitieakkoord uit te werken tot een collegeprogramma waarbij zaken tot in detail, compleet met een financiële onderbouwing worden uitwerkt.

Moties in dit stadium zijn dus onnodig en overbodig!

Hierbij is de houding die het CDA aanneemt en zichzelf op zeer dwingende manier manifesteert er een die niet past.

Of is dit de manier van het CDA om zich te profileren?

Wil het CDA door delen uit het coalitieakkoord te nemen en vervolgens te vertalen in moties zich zelf poneren als bedenker van deze genoemde stellingen?

Het is natuurlijk wel gemakkelijk om met de veren van een ander te pronken zonder zelf iets te presteren!

Om deze genoemde redenen vinden we het als coalitie partijen dan ook niet nodig maar zeker ook niet wenselijk deze moties te steunen.

Als coalitiepartijen hebben we er alle vertrouwen in dat het college van burgemeester en wethouders een juiste en volledige invulling zal geven aan het coalitieakkoord.

Daarbij zijn wij er van overtuigd dat het collegeprogramma straks een duidelijke weerspiegeling zal zijn van wat de kiezer vraagt van deze coalitie.

Als coalitiepartijen hebben we ook al eerder in de raadsvergadering kenbaar gemaakt dat de oppositie het geduld moet opbrengen en het collegeprogramma moet afwachten.

Ook het CDA moet zijn beurt afwachten en is gevraagd pas met moties te komen als het collegeprogramma op tafel ligt en niet eerder.

Blijkbaar wil men dit niet en zoekt men zowel binnen als ook buiten de raadszaal de confrontatie.

Dit alles werkt zeer frustrerend en vraagt onnodig veel aandacht en tijd. Tijd die we liever nuttiger ten baten voor de inwoner van onze gemeente willen besteden. Als de coalitiepartijen kunnen we de houding van het CDA niet negeren en willen we de kiezer ook de andere kant van de medaille laten zien, vandaar deze gezamenlijke reactie van de coalitiepartijen SP, Algemeen Belang en Transperant op het eerdere persbericht van het CDA.

Wij willen u verzoeken om onderstaande tekst over te nemen op uw kabelkrant.

Met vriendelijke groet,

Charles van Melsen, Elke de Vries, Raymond Leenders

Fractie AB Fractie SP Fractie Transperant

Noot van de redactie van Tv Valkenburg:

Aan de coalitiepartijen is geantwoord dat de uitlatingenvan het CDA op de kabelkrant als ingezonden brief gezien moet worden. De kop van de dia luidt:

CDA uit zich via Tv Valkenburg

← Vorig bericht

De verhalenverteller van de Keizer

AB tikt Niks aan de Hand voorzitter op vingers

Volgend bericht →