Coalitiebreuk: AB en PGP: wél gedegen onderzoek naar Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Coalitiebreuk: AB en PGP: wél gedegen onderzoek naar Polfermolen

In een vrijdagavond verstuurde persverklaring van de politieke partijen AB en PGP schrijven beiden: “Het college heeft vervolgens – na gedegen onderzoek – heel duidelijk gemaakt dat deze plannen  juridisch, financieel, maatschappelijk en inhoudelijk volstrekt onrealistisch (binnen de gestelde kaders) zijn.” Daarmee stellen zij frontaal op tegen voormalig coalitiepartner CDA.

Geen lijmpoging
Het is volgens de persverklaring van AB en PGP uitgesloten dat er nog mogelijk sprake is van een lijmpoging. Beide partijen schrijven het volgende: “Voor de coalitiepartijen AB en PGP was de wijze waarop het CDA de afgelopen maanden in het dossier Polfermolen acteerde de druppel die de emmer deed overlopen. Het vertrouwen dat al meermaals door het CDA op de proef gesteld was, is hiermee onherstelbaar beschadigd.”

Corry Fulmer PGP

Over de breuk in de huidige coalitie, heeft TV Valkenburg eerder vandaag gepubliceerd.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande persverklaring, die wij in zijn geheel publiceren.

———————————————————

PERSVERKLARING AB, PGP 

Inzake vertrouwensbreuk binnen de coalitie.

Valkenburg aan de Geul, 26-2-2021

Voor de coalitiepartijen AB en PGP was de wijze waarop het CDA de afgelopen maanden in het dossier Polfermolen acteerde de druppel die de emmer deed overlopen. Het vertrouwen dat al meermaals door het CDA op de proef gesteld was, is hiermee onherstelbaar beschadigd.

Aangaande het dossier Polfermolen stelt het CDA dat ze het zwembad wilden redden en AB en PGP niet. Deze uitspraak strookt niet met de werkelijkheid:

De raad heeft in de vergadering van december 2020 een duidelijk besluit genomen over de Polfermolen aangaande sluiting van het zwembad.

Uitvoering van dit raadsbesluit is vervolgens op uitdrukkelijke wens van het CDA en zonder tussenkomst van de gemeenteraad stopgezet om het voorstel van een nieuwe externe partij te kunnen bespreken. Het college is daarop de ruimte gegeven om dit voorstel te onderzoeken. Het college heeft vervolgens-na gedegen onderzoek- heel duidelijk gemaakt dat deze plannen  juridisch, financieel, maatschappelijk en inhoudelijk volstrekt onrealistisch (binnen de gestelde kaders) zijn. Het voorstel zou de Valkenburgse burger uiteindelijk alleen maar meer geld gaan kosten. Daarbij zou het bedoelde zwembad slechts zeer beperkt publiekelijk toegankelijk zijn.

Bovenal heeft het college aangegeven dat in zee gaan met deze partij onwettig is aangezien het indruist tegen de aanbestedingsregels. Dit is het CDA en de andere fracties op meerdere momenten uitgelegd. De fracties AB en PGP vinden het onbegrijpelijk en bedenkelijk  dat het CDA in deze toch is blijven volharden en aanstuurde op een confrontatie met college en coalitiepartners.

Namens
AB en PGP

Niels Dauven
Corry Fulmer
————————————
Einde persverklaring AB en PGP

← Vorig bericht

Burgemeester Jan Schrijen blijft aan als waarnemer

Ingezonden reactie VSP over coalitiebreuk

Volgend bericht →