Coalitiebreuk: Polfermolen kan gered worden. AB en PGP willen dit niet

|
, ,

Voorpagina » Nieuws » Coalitiebreuk: Polfermolen kan gered worden. AB en PGP willen dit niet

De breuk in de Valkenburg coalitie tussen AB – PGP enerzijds en CDA anderzijds is ontstaan op donderdagavond 25 februari. Bij een overleg tussen de oppositiepartijen VSP – VVD schoof het CDA aan vanwege het uitwerken van een vierde scenario rond het Polfermolendossier. Onlangs heeft zich een ondernemer (de naam is niet bekend, red.) bij de gemeente gemeld die het sport- en recreatiecentrum wil gaan exploiteren. Daarover zijn de afzonderlijke fracties geïnformeerd. Enkele fracties wilden die vierde oplossing voor het noodlijdende centrum verder bespreken en uitwerken.
Voor zover nu bekend is, zou wethouder Remy Meijers niet bereid zijn om deze extra stappen te zetten. Het CDA is met de oppositie gaan overleggen. Dat heeft kwaad bloed gezet bij AB en PGP. En zij zagen nu hun kans schoon om het lastige CDA te lozen. En daarmee ook hun wethouder Claudia Bisschops.

Polfermolen is nog te redden zegt CDA
Het is duidelijk waarom het CDA met VSP en VVD overlegt. Deze drie partijen willen in meer of mindere mate de Polfermolen nog redden. Het CDA deelt mede dat het, nadat wethouder Meijers daartoe in een raadsvergadering had opgeroepen, met een kandidaat op de proppen is gekomen die de Polfermolen (inclusief zwembad) wil exploiteren.
De initiatiefnemer/ondernemer en ook de politiek krijgen hierdoor geen kans om deze nieuwe, vierde optie voor behoud van de Polfermolen te onderzoeken. Het initiatief hiertoe is namelijk tijdens het overleg met ambtenaren gestrand.
Politiek gezien is dit ‘not done’. De wethouder in deze portefeuille is en blijft verantwoordelijk. Toch blijkt dit ‘handelen’ een trend te zijn. Ook in het dossier Plenkertstraat met kerkje en panden is door ambtenaren gesproken met de koper van meerdere panden. Hierbij was de wethouder niet aanwezig.

Geen reactie AB en PGP
PGP en AB laten TV Valkenburg weten pas volgende week voor de camera te willen reageren. De partij van wethouder Meijers – PGP – volstaat nu met het plaatsen van het persbericht over de breuk, zonder enig commentaar.
Het CDA reageerde met een persbericht. Daarin staat duidelijk te lezen dat men onaangenaam verrast is. “Vooral omdat, noch de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, noch de besturen van de andere coalitiepartijen een oproep hebben gedaan aan het CDA om tot een gesprek over deze kwestie te komen. Ook geven AB en PGP verder geen ruchtbaarheid aan de redenen voor de door hun geïnitieerde coalitiebreuk. Het CDA vindt dat deze twee partijen de plicht hebben om concreet openheid van zake te geven.”

Wordt VVD nieuwe coalitiegenoot?
Het is duidelijk waarom in het persbericht de VVD wordt opgevoerd. Het is een wens van AB en PGP om met Jan Vermeer als wethouder in zee te willen gaan. Beiden vinden het optreden van CDA-wethouder Claudia Bisschops zwak. Dat heeft de VVD vaker laten blijken. Jef Kleijnen van de VSP is kwaad dat zijn partij nog niet eens gevraagd is om te komen praten. “Dat is toch van de zotte!”

Extra raadsvergadering
De drie partijen AB – PGP en VVD hebben de griffie van de gemeenteraad schriftelijk verzocht om een extra raadsvergadering te beleggen op woensdag 10 maart a.s. Het is nog niet duidelijk of die dag gekozen wordt.

Tekenen bij kruisje
Het is nog zeker geen ‘gelopen race’ om nu al aan te nemen dat de Valkenburgse VVD ‘zomaar’ toetreedt om een nieuwe coalitie te vormen. Dat laat fractievoorzitter Bianca Rooding-Eurlings weten. “Ik teken niet bij het kruisje,” zegt ze tegen TV Valkenburg.
Het CDA zal zich de komende dagen beraden over “hoe nu verder” en over “welke koers te varen”. 

← Vorig bericht

Valkenburgse coalitie valt uit elkaar

Burgemeester Jan Schrijen blijft aan als waarnemer

Volgend bericht →