College B&W houdt vast aan besluit: zwembad wordt leeggepompt

Voorpagina » Nieuws » College B&W houdt vast aan besluit: zwembad wordt leeggepompt

Het college van B&W houdt vast aan het eerder genomen besluit om het zwembad van de Polfermolen vanaf maandag leeg te pompen. Dit ondanks een laatste ultieme poging afgelopen vrijdag van de oppositiepartijen VSP en CDA om het tij nog te keren. De beide partijen hebben dit weekeinde een antwoord op hun noodkreet ontvangen. Hieronder leest u de gehele reactie:

Geachte heren Kleijnen en Knubben,
Wij hebben uw e-mail d.d. 19 maart jl. in goede orde ontvangen. Wij moeten constateren dat deze e-mail een herhaling van zetten uwerzijds betreft en derhalve geen aanleiding geeft om ons standpunt te herzien en/of op uw verzoeken in te gaan. Het College zal dan ook blijven handelen conform het door de Gemeenteraad gegeven kader van de raadsbesluiten van 18 mei en 14 december 2020.
Een kopie van deze mail zullen wij via de griffie doorgeleiden aan de gehele gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van B & W,
Remy Meijers,
Wethouder Sociaal Domein, Duurzaamheid, Monumenten & Archeologie

Advertentie Petit
Zaterdag jl. plaatste projectontwikkelaar Joop Petit een advertentie in de Limburger waarin hij openheid van zaken geeft over zijn reddingsplan voor het zwembad en de Polfermolen. Daarvan laat het college desgevraagd weten dat in het stuk “geen zaken en argumenten staan die bij ons niet reeds bekend waren
en zullen derhalve ook niet tot een herzien standpunt leiden.
Was getekend, College B&W.

Reactie gevraagd
TV Valkenburg heeft gesproken met Joop Petit en hem de mogelijkheid geboden om een reactie te geven voor de camera van TV Valkenburg Vandaag. Hij heeft aangegeven van deze mogelijkheid geen gebruik te willen maken.

Leegloop
Daarmee gaan de voorbereidende werkzaamheden door om het zwembad van de Polfermolen te laten leeglopen. Dat proces zal twee, drie dagen in beslag nemen zegt de gemeentewoordvoerder op vragen van TV Valkenburg.

 

← Vorig bericht

Wat wordt het: ‘Frater Venantius Heukske’ of ‘Frater Venantius Pleij’

Politiecontroles in Strucht en Ingendael

Volgend bericht →